Administrasjonen:

Våre åpningstider er mandag - fredag kl 0800 - 1500

Ansatte:

Terning Dahl-Hansen

Rektor / Daglig leder

 

terning@nestorutvikling.no

tlf: 33 33 55 00 / 950 20 880

Wenke Bettum

Reiseleder

 

wenke@nestorutvikling.no

tlf: 33 33 55 00 / 480 32 330

Nina Birgitte Røed Borgenvik

Kurs- og markedskoordinator

 

nina@nestorutvikling.no

tlf: 33 33 55 00 / 959 20 042

Inger Haugbjørg

Drift og renhold

 

inger@nestorutvikling.no

tlf: 33 33 55 00

© Nestor 2021