Administrasjonen:

Våre åpningstider er mandag - fredag kl 0800 - 1545

Terning Dahl- Hansen

Daglig leder/rektor


Tlf: +47 950 20 880

Epost: terning@nestorutvikling.no

Ellen Kjønnerød

Administrasjonen


Tlf: +47 986 986 42

Epost: ellen@nestorutvikling.no

Bente Simonsen

Kurskoordinator


Tlf: +47 908 72 400

Epost: bente@nestorutvikling.no

Nina B. R. Borgenvik

Kurs- og markedskoordinator


Tlf: +47 959 20 042

Epost: nina@nestorutvikling.no

Wenke Bettum

Kurskoordinator og reiseleder


Tlf: +47 480 32 330

Epost: wenke@nestorutvikling.no

Inger Haugbjørg

Drift og renhold


Tlf: +47 977 29 005

Epost: inger@nestorutvikling.no

© Nestor 2021