Bildeanalyse, innføring

3. - 6. februar • kr 3900,-

Har du lyst til å lære mer kunsthistorie?
Lær hvordan du kan forstå kunst og bildeanalyse/metoder for å tolke det du ser!

Det finnes forskjellige måter å tilnærme seg et kunstverk og mange spørsmål reiser seg: Hva er form og
hva er innhold? Hva er komposisjon og kompositoriske elementer? Hva er tradisjonell symbolbruk og hva kan skjule seg bak enkelte detaljer i et bilde? Og sist, men ikke minst, hvilken rolle spiller vi som betraktere
i møte med kunst? Sammen skal vi gjennomgå en del hovedverk i kunsthistorien og finne måter for å «avdekke» bildenes gåte. Kurset vil gå over tre dager på Nestor. Vi avslutter med en ekskursjon til et
utvalgt museum/galleri den fjerde dagen, der vi ser kunst «live».

 

Kursholder: Kunsthistoriker Wenche Findal

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 3. februar

Kl 1200 - 1800 + filmkveld

Form og innhold: Innledning: Hva ser vi? Hva betyr formen for innholdet? Vi ser nærmere på teknikk, komposisjon, tekstur, lys-skygge, figur-grunn, forgrunn-mellomgrunn-bakgrunn, fargebruk etc. Bettrakterens rolle. Og hva med innholdet: Hvordan gjenkjenne et motiv? Hvordan kan vi finne ut hvorfor Mona Lisa smiler? Kunstnerfilm: Living Vincent (van Goghs malerier som malerier).

Tirsdag 4. februar

Kl 0930 - 1800

Analysemetoder: Vi skiller mellom tre grunnleggende kunsthistoriske analysemetoder og ser hvordan vi kan bruke dem. Ikonografisk metode. Hva er ikonografi? Hvordan vet vi at bildet forteller en bestemt historie? Semiotisk metode. Hvordan bruker vi læren om tegnforståelse i billedanalyse? Dvs. hva om vi ser kunst i lys av både kunstnerens, verket selv, og betrakterens meningsuttrykk? Formanalyse. Sammenlignende analyse/den komparative metode. To eller flere verk sammenlignes og gjør det mulig å finne likheter og forskjeller som kanskje kan bestemme stil/datering. Ettermiddagen er tema Gode fortellinger i kunstens historie. Vi tar for oss bildeeksempler med motiver fra kristne visjoner og mytologiske fortellinger.
 

Onsdag 5. februar

Kl 0930 - 1800 + filmkveld

Generelle innblikk i kunsthistorien: Vi ser nærmere på stilanalyse og stilhistorie. Renessanse versus barokk,
modernitet vs. modernismen. Figurativt vs. abstrakt. Motivbruk, genre, seriemotiver oa. På ettermiddagen blir det et aktuelt spesialtema om Litteratur og kunst. Hvordan kan man sammenstille kunst og litteratur? Finnes den litterære maler eller den maleriske litterat? Hva skjer når litteraten blir kurator? I denne avdelingen tar jeg opp spørsmål med utgangspunkt i hva som ligger i karakteristikken av Håkon Bleken som «en litterær maler». Vi sammenligner hans og hans samtidiges illustrasjoner til europeiske klassikere og Ibsens dramaer. Kunstnerfilm: Dokumentar om Cezanne.

 

Torsdag 6. februar

Kl 0900 - ca 1600. Avslutning og hjemreise etter galleribesøk

Ekskursjon til museum/galleri for å se ekte kunstverk.

FristPåmeldingsfrist fortløpende

Har du lyst til å lære mer kunsthistorie? Lære hvordan man kan forstå kunst og bildeanalyse/metoder for å tolke det man ser!
Bildeanalyse, innføring 3. - 6. februar
Starter 3. feb.., 2020
Se prisinfo: