Caravaggio

Caravaggios religiøse kunst

11. - 15. oktober • kr 5900,-

Den italienske kunstneren Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), best kjent under navnet Caravaggio, er en av de mest omtalte kunstnere i Italia de siste 20-30 år. Han hadde rykte som en bråkmaker og måtte flykte fra Roma fordi han var ettersøkt for mord. Mot en slik bakgrunn er det kanskje overraskende at flertallet av hans bilder har bibelske eller andre religiøse motiver som ofte avslører grundig teologisk innsikt. Svært mange av bildene ble malt på oppdrag fra kirkelig personer og institusjoner, og mange av bildene er fremdeles å finne i Romas kirker. Selv om Caravaggio gjerne valgte kjente motiver, fremstilte han dem ofte på en original og nyskapende måte. Dette kurset vil garantert gi ny kunnskap om en av de mest spennende malerne i europeisk kunsthistorie.

Kursholder: Reidar Hvalvik er professor emeritus i teologi ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn • Les mer om Reidar her

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 11. oktober kl 1200 - 1800 

Hvem var Caravaggio? Vi starter med å fokusere på hvem Michelangelo Merisi da Caravaggio egentlig var - og hvordan han ble oppfattet i samtid og ettertid. Var han en bråkmaker - slik han er fremstilt i flere biografier og filmer? Hvordan henger det i tilfelle sammen med at han etter hvert fikk mange kirkelige oppdrag og stod under beskyttelse av kardinaler? Vi skal også se på hva som kjennetegner Caravaggio som maler og den innflytelsen han fikk. Innledningsvis skal vi også skaffe oss en oversikt over Caravaggios verker før vi begynner å se på noen av hans tidligste bilder.

 

Tirsdag 12. oktober kl 0930 - 1800

Opplegget for dette kurset er en gjennomgang av Caravaggios religiøse verker i tilnærmet kronologisk rekkefølge. Vi begynner med en detaljert gjennomgang av hans første religiøse motiv - «Frans av Assisi i ekstase». Deretter følger et par bilder av Maria Magdalena og vi stiller spørsmålet om hvem hun egentlig var. Videre skal vi bl.a. se på tre bilder der David og Goliat er motivet, før vi stanser vi opp ved et motiv fra en av de gammeltestamentlige apokryfene - «Judit halshugger Holofernes». Vi skal også se på den andre versjonen av dette motivet som sensasjonelt ble funnet så sent som i 2014.

 

Onsdag 13. oktober kl 0930 - 1800

Vi starter dagen med å se på Caravaggios første kirkelige oppdrag - utsmykningen av et kapell i kirken San Luigi dei Francesi i Roma. Vi ser på mottagelsen av de tre verkene og spør hvorfor ett av dem ble forkastet. Vi skal videre bl.a. se på Caravaggios berømte og innholdsmettede bilder «Paulus’ omvendelse» og «Emmaus-måltidet». Vi skal også se på konsekvensene av at Napoleon tok med seg «Nedtagelsen av korset» til Paris - før det så ble returnert til Roma. Vi får da illustrert betydningen av sammenhengen et kunstverk hører hjemme i.

Torsdag 14. oktober kl 0930 - 1800
Et sentralt tema denne dagen er Caravaggios bilder i teologisk og kirkelig kontekst. Vi spør hvilke impulser Caravaggio hentet fra samtidens teologi og kirkeliv i Roma. Kronologisk er vi nå kommet fram til de turbulente årene 1605-1606. For det første ble det stort oppstuss da to av Caravaggios bestillingsverk ble forkastet - for deretter å bli kjøpt opp av en hertug (på Rubens’ anbefaling) og en kardinal.  For det andre: I forbindelse med en slåsskamp dreper Caravaggio en mann og må flykte fra Roma. Til tross for at han er ettersøkt for drap, kan han fortsette sitt kunstneriske arbeid i Napoli og maler bl.a. det store bildet «De syv barmhjertighetsgjerningene» for en kirke i denne byen.

Fredag 15. oktober kl 0930 - 1600
Vel ett år (1607-1608) befinner Caravaggio seg på Malta og blir tatt opp som ridder av Malteser-ordenen. Der maler han flere bilder, bl.a. det berømte «Halshoggingen av Døperen Johannes». Etter arrestasjon og flukt fra Malta arbeider Caravaggio en tid på Sicilia og i Napoli. Vi skal se nærmere på de store verkene han leverte i disse årene (bl.a. «Lasarus’ oppvekkelse» og «Hyrdenes tilbedelse») - frem til hans dramatiske død i 1610.

 

Anbefalt litteratur:

Rossella Vodret, Caravaggio: The Complete Works (2010). Boken gir gode fotografier og omtaler av Caravaggios verker • Andrew Graham-Dixon, Caravaggio: A Life Sacred and Profane (2010). Boken gir en god fremstilling av Caravaggios liv og virke.


Kurspris: kr 5900,-  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristPåmeldingsfrist fortløpende • Begrenset antall plasser!