Dataverksted 2020

Ønsker du å få hjelp med ett eller annet på din PC, ditt nettbrett eller din mobil?
På vårt dataverkstedkurs vil du få personlig hjelp med det du har problemer med. Vi gjennomgår i tillegg
en generell brukerhåndbok om det å beherske en «Digital Hverdag». Før kursstart vil alle deltakere få anledning til å stille 5 spørsmål som vi vil besvare på kurset. Målsetningen med kurset er å hjelpe deg
med tekniske problemer slik at alt «virker» og å bidra til at du selv behersker den digitale hverdagen bedre.
 

Kurs 1: 13. og 15. jan. • Kurs 2: 10. og 12. feb. • Kurs 3: 30. mars og 1. april • Kurs 4: 27. og 29. april

Kurset går over 2 dager (mandag og onsdag) • Kl: 10:00 - 14:30

 

Kursholdere: Terning og Truls har lang erfaring fra tidligere datakurs!

Pris: INGEN KURSAVGIFT!

Dataverksted

30. mars og 1. april 2020

 Dataverksted 

Målsetningen med kurset er å hjelpe deg med tekniske problemer slik at alt «virker» og å bidra til at du selv bedre
behersker den digitale hverdagen...

Dataverksted

27. og 29. april 2020

 Dataverksted 

Målsetningen med kurset er å hjelpe deg med tekniske problemer slik at alt «virker» og å bidra til at du selv bedre
behersker den digitale hverdagen...