Eksistensfilosofi

Eksistensfilosofi - kveldskurs

4., 11. og 18. februar • Ingen kursavgift Utsatt grunnet korona!

Eksistensfilosofi - Å leve som man preker?

Eksistensfilosofien er ikke teoretisk. Den handler om eksistens, om å leve og være tilstede i verden. Hvorfor er jeg - her, nå? Finnes det en mening? Svaret jeg gir meg selv leder til et nytt spørsmål: Hvordan skal jeg leve, som individ og medmenneske i vår felles verden? Hvordan er et praktisk rettet spørreord, for om jeg tar konsekvensen av mitt eget svar følger handling med på lasset. Derfor kan eksistensfilosofien sees som en form for praktisk, eller anvendt, filosofi som bygger på verdier. Men hvilke verdier legger jeg/vi til grunn for våre handlinger? Hvor kommer de fra?

Kurset vil gi en innføring i eksistensfilosofien, men siden spørsmålene som stilles nettopp er eksistensielle og svarene derfor individuelle, nytter det ikke bare å lære hva andre har tenkt og sagt. For å forstå litt mer
er det viktig å praktisere, og det gjør man ved å reflektere og undre seg ut fra egen erfaring og berørthet i møte med livet selv, - sammen med andre. Derfor skal vi også bruke litt tid på dialog, eller gruppesamtaler basert på tema som kommer opp.

Kursholder: Kristin von Hirsch er forfatter, fotograf og kursholder. Hun har bibliotekutdanning og en master i filosofi og religion (UiO), og utdanner seg nå til filosofisk praktiker

 

Et par eksempler: Hva vil det si «å være», eller «eksistere»? Finnes det «objektive», eller «evige» sannheter? Finnes «ondskap»? Hva er «frihet»? Hva betyr «rettferdig fordeling»? Hva er «menneskeverd»? Hvis Gud ikke finnes, er da alt tillatt?

Kurset går over 3 kvelder (torsdager) Kl: 1800 - 2100

Kveld 1:  4. februar

Kveld 2:  11. februar

Kveld 3:  18. februar

Program/temaer: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

19. november: Sokrates - «Det eneste jeg vet er at jeg intet vet»

Innledende om eksistensfilosofi og med overgang til antikken og Sokrates (470-399 fvt), han som undrer seg og stiller spørsmål om alt det som fremstår som «selvsagt». 

 

26. november: Søren Kierkegaard - «Subjektiviteten er sannheten»

Kierkegaard (1813-1855) regnes som den moderne eksistensfilosofiens far. Hva slags tanker er det han bringer inn? Hvilke spørsmål er han opptatt av?

 

3. desember: Det tyvende århundre - Gud er død, og husk at det skal du også

Industrialisme, sekularisering og to blodige verdenskriger. Finnes det håp for menneskeheten? Avgrunnens eksistenstenkere søker etter lys i mørke og forsøker å stake ut en vei videre. Ansvar er et nøkkelord. Men for hvem? Og på hvilken måte?

FristKurset er fulltegnet! Kontakt oss her om du ønsker å stå på venteliste!

NB: Det er stor interesse for disse kursene og vi ber vennligst om at du gir oss beskjed dersom du allikevel ikke ønsker- eller kan beholde plassen slik at noen andre får mulighet. Hvis du ikke har anledning til å delta på alle 3 kvelder, ber vi om beskjed om dette, da vi prioriterer de som kan delta på hele kurset.