Eksistensfilosofi

Eksistensfilosofi seminar

29. - 31. august • kr 3900,-

Eksistensfilosofi fra livsangst til framtidshåp

Eksistensfilosofiens storhetstid var mellomkrigstidens konstante usikkerhet og angstfylte tilværelse. Er vi der igjen nå, har Covidspøkelset ført oss til randen av tilværelsens grenser? For en tid siden kunne det virke sånn, men slik ser vi det neppe lenger. Likevel har mye vært annerledes, og mange har gjort seg noen dype refleksjoner underveis. Egne eksistenserfaringer og halvtenkte tanker er utgangspunktet for våre samtaler under dette seminaret, der vi søker inspirasjon og veiledning i filosofien. Vi starter med Sokrates sin «jord- morkunst» og beveger oss, med dialogens hjelp, frem og tilbake mellom moderne og antikke tenkere og våre egne livsfortellinger.

Kursholdere: Sigurd Ohrem er språkfilosof og forfatter, og har lenge undervist på høy-skole og i folkehøy- skolen. Han har nylig ledet et syvåring prosjekt i Filosofisk praksis. Filosof Tom Rønning tar oss med på filosofisk kafe.

Program/temaer: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

For Sokrates var filosofi først og fremst samtale. Et ureflektert liv var neppe mye verdt, mens den levende refleksjonen i dialogen var grunnlaget for å føre mennesket videre på veien mot frigjøring. Samtalene dreide seg særlig om etiske spørsmål, om hvordan leve et godt og rettferdig liv, og om hvordan velge det rette, det frie valg framfor det blinde, ufrie. Slik sett var Sokrates sine samtaler av eksistensiell art, de dreide seg rundt det å være i verden, om selve eksistensen. Kjenn deg selv, barfotfilosofens grunnmotto, handlet først og fremst om å utfordre selvforståelsen, sett i lys av det ansvar og de grunnleggende forpliktelser et fritt liv i et sosialt fellesskap påfører oss. Pandemien har lært oss at det er et tynt slør mellom vår fortrolige, trygge hverdag og naken angst, tilbaketrekning og ensomhet. Men, vi kan heldigvis også lære noe mer. Det er ingen grunn til å ta ting som en selvfølge, hverken dagen i dag eller tilværelsen slik vi har blitt så vant til å tilbringe den. Eksistensfilosofi handler like mye om nytt håp som om gamle engst-elser. Ekte håp og overskridende perspektiver kan hentes fra gode samtaler, fra å lytte til andres fortellinger, og gjennom å undersøke og fortelle om egne erfaringer i et fellesskap.

 

Filosofer som Sokrates, Heidegger og Ricoeur  hjelper oss til å sette våre egne grunnerfaringer inn i en større kontekst, knytte dem til felleserfaringer og dermed gi dem mening. Endringer i vår eksistensielle selvforståelse foregår ved hjelp av omveien om den andre, det hedrende møte med den andres verden.

Mandag 29. august (kl 1130 - ca 2200)
På seminaret bruker vi god tid på å bli kjent med hverandre. Gjennom en filosofisk kafe trekkes den enkeltes erfaringer inn i dialogen. Den grunnleggende ideen om filosofiens praktiske og etiske opphav kobles etter hvert til sentrale forløpere for eksistensfilosofien, og aktuelle situasjoner og dilemmaer. Hvordan ta over ansvaret for sitt eget liv, hvis Gud er død?

 

Tirsdag 30. august (kl 0900 - 2030)
lar vi eksistensfilosofien hos Kierkegaard og Heidegger møte moderne forfattere som Dag Solstad og Karl Ove Knausgård til dyst om livets store spørsmål. Temaene  dreier seg rundt eksistensielle valg kontra den åndelige dimensjon, og veien fra det ensomme individ tilbake til et etisk fellesskap. Dagen avsluttes med en guidet fantasireise hvor alle deltar.

 

Onsdag 31. august (kl 0900 - 1300)
går vi først helt til røttene og introduserer Margareth Attwoods feministiske satire over Odysseen. Deretter runder vi av med en visitt til språk- og kunstfilosofien hos Paul Ricoeur og Stein Mehren, før vi stiller grunnspørsmålene i vår nye situasjon, og spiser en avsluttende lunsj sammen.


 

Kurspris: kr 3900,-  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristPåmeldingsfrist fortløpende