Eksistensfilosofi seminar

Eksistensfilosofi sommerseminar

21. - 23. juni • kr 3900,-

Tema:

Eksistensfilosofisk seminar i pandemiens kjølvann

Eksistensfilosofi - Å leve som man preker? Eksistensfilosofien er ikke teoretisk. Den handler om eksistens, om å leve og være tilstede i verden. Hvorfor er jeg - her, nå? Finnes det en mening? Svaret jeg gir meg selv leder til et nytt spørsmål: Hvordan skal jeg leve, som individ og medmenneske i vår felles verden? «Hvordan» er et praktisk rettet spørreord, for om jeg tar konsekvensen av mitt eget svar følger handling med på lasset. Derfor kan eksistensfilosofien sees som en form for praktisk, eller anvendt, filosofi som bygger på verdier. Men hvilke verdier legger jeg til grunn for mine handlinger? Og hvor kommer de fra? Dette er spørsmål eksistensens store tenkere har brukt mye tid på.

 

Kurset gir en innføring i eksistensfilosofien. Via tre nedslagspunkter i vestens idéhistorie går vi opp noen stier: Fra Sokrates, via Kierkegaard og 1800-tallet, og opp til mellom- og etterkrigstidens tenkere på 1900-tallet.

 

Men vel så viktig som å lære om hva andre har tenkt og sagt er muligheten til selv å praktis-ere, for siden spørsmålene som stilles er eksistensielle, blir svarene individuelle. Derfor skal vi også reflektere og undre oss ut fra egen erfaring og berørthet i møte med livet selv, - sammen med andre, og det gjør vi blant annet ved å stille spørsmål ved de forestillinger, mentaliteter og oppfatninger som styrer oss i hverdagen uten at vi tenker så nøye over dem.

 

Aldri så galt

Kriser bringer ofte eksistensielle spørsmål til overflaten. Covid-19 har bragt med seg en form for unntakstilstand vi ikke kunne forestille oss da vi ønsket 2020 velkommen. De fleste har antakelig reflektert mer enn vanlig rundt en del verdiladete spørsmål - både på det personlige og det samfunnsmessige plan. Dette skal vi dra nytte av ved at vi, i form av undersøkende fellesskap der vi tenker sammen i grupper, tar opp eksistensielle tema som knytter seg opp mot det siste året. For vi er alle rammet, - på ulikt vis, og det er et godt utgangspunkt for dialog. Og vi binder det opp mot Sokrates, Kierkegaard og de andre, og slik aktualiserer vi dem og knytter samtidig oss selv opp mot denne store verdensarven. For å filosofere handler ikke om rett eller galt. Det finnes ingen fasit. Derfor kan alle filosofere.

Kursholder: Kristin von Hirsch • Les mer om Kristin her

(Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

Tidspunkt:
Mandag 21. juni: 1100 - 1800

Tirsdag 22. juni: 0900 - 1800

Onsdag 23. juni: 0900 - 1300. Avslutning etter lunsj

Kurspris: Kr 3900,-  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristPåmeldingsfrist fortløpende • Begrenset antall plasser!