Eksistensfilosofi.jpg

Eksistensfilosofisk seminar

9. - 11. januar • kr 4300,- (uten overnatting kr 3100,-)

Om frihet og ansvar - med etterkrigstidens tenkere som samtalepartnere

Det norske folk er et frihetselskende folk. I sin programserie «Typisk norsk» (2020) kom Harald Eia frem til at vår kjerneverdi nummer én er uavhengighet. Han viste hvordan denne verdien ligger til grunn for den norske velferdsmodellen, der enkeltindividets frihet (uavhengighet) settes så høyt at en verdi som omsorg, som fordrer høy grad av forpliktelse og ansvar, overlates til staten. På mange måter vel og bra, men hva slags mennesker blir vi egentlig om vi holder oss med en slik frihetsforståelse? Og sett i lys av de siste årenes hendelser (pandemi, klimakrise, krig på europeisk jord): er det noe som er i ferd med å forandre seg i vår måte å se verden på? Eller ikke?


Seminaret er en oppfølger til det eksistensfilosofiske seminaret; Å leve som man preker?, som Kristin holdt i juni 2021, men du trenger ingen forkunnskaper for å delta. Det du trenger er et ønske om å undre deg og reflektere, på egen hånd og i fellesskap, rundt eksistensielle og dagsaktuelle temaer relatert til vårt hovedtema, som er frihet og ansvar. Dette gjør vi gjennom øvelser, med utgangspunkt i forelesningene, filosofiske (og skjønnlitterære) tekstutdrag, og film.


Kursholder: Kristin von Hirsch er forfatter, fotograf og filosofisk praktiker med master i filosofi • Les mer om Kristin her

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)


Mandag 9. januar (kl 1100 - 1700 + filmkveld)

«Angsten ble bestemmet som Frihedens Visen sig for sig selv i Muligheden.» Vi begynner dette seminaret med en øvelse som innbefatter samtale og felles undring rundt seminarets grunnleggende tematikk: frihet og ansvar. Slik kobler vi oss selv på, før vi fortsetter med en gjennomgang av nøkkelbegreper samt eksistensfilosofiens tilblivelse i vestens historie der tapet av Gud som ledende instans står sentralt. «Subjektiviteten er sannheten», sier Søren Kierkegaard. Han regnes som eksistensfilosofiens far, og siden det meste av tankegodset vi skal konsentrere oss om har utspring i/er inspirert av hans tanker skal kikke nærmere på boka mange regner som hans viktigste: «Begrepet angst». For angst, sier Kierkegaard, er tett sammenvevd med begrepene frihet og ansvar.


Tirsdag 10. januar (kl 1000 - 1730)
«De føder oss sittende over skrevs på en grav.  Lyset glimter fram et øyeblikk, så er det natt igjen.» Så hva er meningen med det hele? Hvorfor skal vi i det hele tatt holde oss med slike ting som etikk og moral? Fra Kierkegaard beveger vi oss til midten av det 20. århundre. To katastrofale kriger, utkjempet på Europas egen jord, har ettertrykkelig vist hvilke uhyrligheter menneskeslekten er i stand til å begå, – mot seg selv, helt på egenhånd. Tilkortkommenheten er åpenlys, og en dyp pessimisme råder. Her finner vi tenkere som Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Hanna Arendt og Knud Ejler Løgstrup. De befinner seg i en avgrunn, og spørsmål om frihet blir satt opp mot spørsmål om ansvar og skyld. For hva er frihet, denne følelsen vi alle higer etter? Frihet fra? Frihet til? Og hvordan leve sammen som menneskehet, – i frihet? Er det i det hele tatt mulig?

 

Onsdag 11. januar (kl 0900  - 1300)

«Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.» Hvor går vår verden i dag? Etter 30 år med nedrustning, stabilitet og stadig økende velstand, opplever vi nå at vår trygge tilværelse slår sprekker. Ord som «vi» og «solidaritet» har etter år i dvale igjen begynt å sirkulere. Frihet uten ansvar? Frihet under ansvar? Uavhengighet? Gjensidig avhengighet? Hva kan vi lære av avgrunnens tenkere? (med særlig fokus på de Beauvoir, Arendt og Løgstrup).


Kurspris: kr 4300,-  (uten overnatting inkl. lunsj kr 3100,-) •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristPåmeldingsfrist fortløpende