Eldrerådskurs

Eldrerådskurs

7 - 9. april • kr 1450,-

Hvordan drive godt eldrerådsarbeid?

BLI HØRT! Og ikke minst høst fruktene av erfaringsutveksling med andre! Hva driver eldreråd med? Hvordan fremme de viktige sakene? Hvordan bli hørt? Hva vil det si å lede et eldreråd og hvordan bli en god eldrerådsrepresentant? Hva slags saker må eldreråd i dag ta stilling til! Vi tar for oss eksempler på viktige saker som eldrerådene i dag må ta stilling til og jobbe med. I denne prosessen har vi med oss sentrale ressurspersoner og gode foredragsholdere. Kurset har stor praktisk nytteverdi!

 

Faglig ansvarlig er Per-Eivind Johansen, tidligere fylkesordfører i Vestfold fylkeskommune

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Onsdag 7. april

1100 Åpning av kurset, presentasjon av deltakerne og avklaring av forventninger til kurset  

1145 Lovverk og Eldreråd; bl.a. oppnevning, vedtekter, godtgjøring, budsjett, årsmelding og andre formaliteter v/Per-Eivind Johansen

1345 Implementering av Kvalitetsreformen for eldre - Leve hele livet - gode eksempler på hvordan vertskommunen Sandefjord har valgt å sette denne reformen ut i livet! v/Lise Tanum Aulie, prosjektleder for «Leve hele livet» i Sandefjord kommune 

1530 Covid 19 og de eldre v/kommuneoverlege Ole Henrik Augestad og kommunalsjef helse, sosial og omsorg Bente Østbakken Aasoldsen - begge Sandefjord kommune 

1700 Guidet gåtur i Melsomvik før middag - hvis været tillater m/Per-Eivind Johansen

 

Torsdag 8. april

0900 Viktigheten av lokale frivillighetssentral - opprettelse av frivillighetssentral v/Stine Rofeldt 

1015 Pasient- og brukerombud i eldrerådssammenheng v/Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud i Vestfold 

1145 Tips og råd om bruk av media v/Jon Cato Landsverk, journalist 

1345 Verdig eldreomsorg v/Ellen Dyring Schjelderup, helsepolitiker Sandefjord kommune 

1500 Et aldersvennlig samfunn v/Trude Drevland, leder Rådet for et aldersvennlig Norge 

1630 Fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet overfor kommunene - eldreomsorg samt «Leve hele livet»-prosjekt v/Cathrine Hefte, seniorrådgiver Helse og omsorg hos fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

1730 Avrunding av ettermiddagen v/Per-Eivind Johansen 

2030 Å sitte i eldreråd - hva innebærer det? Vi møter mangeårige politiker og eldrerådsveteran Olaf Mathiassen i samtale med Per-Eivind Johansen

 

Fredag 9. april

0900 Eldre og folkehelse v/Mari Espetvedt, folkehelsekoordinator Vestfold fylkeskommune 

1015 Eldrerådsarbeid i en digital tidsalder v/Terning Dahl-Hansen, rektor og daglig leder v/Nestor 

1145 Hva griper vi tak i når vi kommer tilbake til eget eldreråd med erfaringsutveksling - v/Per-Eivind Johansen 

1245 Kursavslutning  
1300 Lunsj


Kurspris: kr 1450,-  •  Dagdeltagerpris: kr 1000,- •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristKurset er fulltegnet! Kontakt oss her om du ønsker å stå på venteliste!

Ingenting kan bestilles akkurat nå. Kom snart igjen.