Eldrerådskurs

15. - 17. april • kr 1450,-

BLI HØRT! Og ikke minst høst fruktene av erfaringsutveksling med andre!

Hva driver eldreråd med? Hvordan fremme de viktige sakene? Hvordan bli hørt? Hva vil det si å lede et eldreråd og hvordan bli en god eldrerådsrepresentant? Hva slags saker må eldreråd i dag ta stilling til!
Vi tar for oss eksempler på viktige saker som eldrerådene i dag må ta stilling til og jobbe med. I denne prosessen har vi med oss sentrale ressurspersoner og gode foredragsholdere. Kurset har stor praktisk nytteverdi!

 

Faglig ansvarlig er Per-Eivind Johansen, tidligere fylkesordfører i Vestfold fylkeskommune.
 

De fleste kommuner og fylkeskommuner ser verdien av aktive eldreråd og sender medlemmer på kurs
for ny kunnskap, erfaringsutveksling og inspirasjon!

 

• Har du verv i kommunens eller fylkeskommunens eldreråd? 

 

• Hvordan øke innflytelse på viktige saker i kommunen/- fylkeskommunen? 

 

• Bli inspirert til godt eldrerådsarbeidet!

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Onsdag 15. april

1100 Åpning av kurset, presentasjon av deltakerne og avklaring av forventninger til kurset  

1145 Lovverk og Eldreråd: Bl.a. oppnevning, vedtekter, godtgjøring, budsjett, årsmelding og andre formaliteter v/Per-Eivind Johansen

1345 Implementering av Kvalitetsreformen for eldre - Leve hele livet - gode eksempler på hvordan vertskommunen Sandefjord har valgt å sette denne reformen ut i livet! v/Lise Tanum Aulie             

1530 Erfaring av tjenestesammenslåing til nye storkommune pluss pasientfokus på mestring i hverdagen! Ekskursjon til Sandefjord Medisinske Senter som åpnet i 2017. Senteret har et betydelig fokus på forebygging og rehabilitering. Fokus er erfaringene rundt tjenestesammenslåing i ny storkommune! 

1745 Guidet gåtur i Melsomvik før middag m/Per-Eivind Johansen

 

Torsdag 16. april

0900 Viktigheten av lokale frivillighetssentral. Opprettelse av frivillighetssentral v/Stine Rofeldt 

1015 Pasient- og brukerombud i eldrerådssammenheng v/Torunn Grinvoll   

1145 Tips og råd om bruk av media v/Jon Cato Landsverk   

1345 Verdig eldreomsorg v/Ellen Dyring Schjelderup, helsepolitiker i Sandefjord kommune 

1500 Et aldersvennlig samfunn v/Trude Drevland - leder Rådet for et aldersvennlig Norge

1630 Fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet overfor kommunene - eldreomsorg samt «Leve hele livet»-prosjekt v/Cathrine Hefte, seniorrådgiver Helse og omsorg hos fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

1730 Avrunding av ettermiddagen v/Per-Eivind Johansen 

2030 Å sitte i eldreråd - hva innebærer det? Vi møter mangeårige politiker og eldrerådsveteran Olaf Mathiassen i samtale med Per-Eivind Johansen 

 

Fredag 17. april

0900 Eldre og folkehelse v/Anne Slåtten folkehelsekoordinator Vestfold fylkeskommune

1015 Eldrerådsarbeid i en digital tidsalder v/Terning Dahl-Hansen, rektor og daglig leder v/Nestor 

1145 Hva griper vi tak i når vi kommer tilbake til eget eldreråd med erfaringsutveksling - ledes av
Per-Eivind Johansen 

1245 Kursavslutning og lunsj (kl 1300)  

FristPåmeldingsfrist fortløpende og innen 3. mars

BLI HØRT! Og ikke minst høst fruktene av erfaringsutveksling med andre! Hva driver eldreråd med? Hvordan fremme de viktige sakene?
Eldrerådskurs 15. - 17. april
Starter 15. april., 2020
Se Prisinfo: