Eldrerådskurs

15. - 17. april • kr 1450,-

BLI HØRT! Og ikke minst høst fruktene av erfaringsutveksling med andre!

Hva driver eldreråd med? Hvordan fremme de viktige sakene? Hvordan bli hørt? Hva vil det si å lede et eldreråd og hvordan bli en god eldrerådsrepresentant? Hva slags saker må eldreråd i dag ta stilling til!
Vi tar for oss eksempler på viktige saker som eldrerådene i dag må ta stilling til og jobbe med. I denne prosessen har vi med oss sentrale ressurspersoner og gode foredragsholdere. Kurset har stor praktisk nytteverdi!

 

Faglig ansvarlig er Per-Eivind Johansen, tidligere fylkesordfører i Vestfold fylkeskommune.
 

De fleste kommuner og fylkeskommuner ser verdien av aktive eldreråd og sender medlemmer på kurs
for ny kunnskap, erfaringsutveksling og inspirasjon!

 

• Har du verv i kommunens eller fylkeskommunens eldreråd? 

 

• Hvordan øke innflytelse på viktige saker i kommunen/- fylkeskommunen? 

 

• Bli inspirert til godt eldrerådsarbeidet!

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Onsdag 15. april

1100 Åpning av kurset, presentasjon av deltakerne og avklaring av forventninger til kurset  

1145 Lovverk og Eldreråd: Bl.a. oppnevning, vedtekter, godtgjøring, budsjett, årsmelding og andre formaliteter v/Per-Eivind Johansen

1345 Implementering av Kvalitetsreformen for eldre - Leve hele livet - gode eksempler på hvordan vertskommunen Sandefjord har valgt å sette denne reformen ut i livet! v/Lise Tanum Aulie             

1530 Erfaring av tjenestesammenslåing til nye storkommune pluss pasientfokus på mestring i hverdagen! Ekskursjon til Sandefjord Medisinske Senter som åpnet i 2017. Senteret har et betydelig fokus på forebygging og rehabilitering. Fokus er erfaringene rundt tjenestesammenslåing i ny storkommune! 

1745 Guidet gåtur i Melsomvik før middag m/Per-Eivind Johansen

 

Torsdag 16. april

0900 Viktigheten av lokale frivillighetssentral. Opprettelse av frivillighetssentral v/Stine Rofeldt 

1015 Pasient- og brukerombud i eldrerådssammenheng v/Torunn Grinvoll   

1145 Tips og råd om bruk av media v/Jon Cato Landsverk   

1345 Verdig eldreomsorg v/Ellen Dyring Schjelderup, helsepolitiker i Sandefjord kommune 

1500 Et aldersvennlig samfunn v/Trude Drevland - leder Rådet for et aldersvennlig Norge

1630 Fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet overfor kommunene - eldreomsorg samt «Leve hele livet»-prosjekt v/Cathrine Hefte, seniorrådgiver Helse og omsorg hos fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

1730 Avrunding av ettermiddagen v/Per-Eivind Johansen 

2030 Å sitte i eldreråd - hva innebærer det? Vi møter mangeårige politiker og eldrerådsveteran Olaf Mathiassen i samtale med Per-Eivind Johansen 

 

Fredag 17. april

0900 Eldre og folkehelse v/Anne Slåtten folkehelsekoordinator Vestfold fylkeskommune

1015 Eldrerådsarbeid i en digital tidsalder v/Terning Dahl-Hansen, rektor og daglig leder v/Nestor 

1145 Hva griper vi tak i når vi kommer tilbake til eget eldreråd med erfaringsutveksling - ledes av
Per-Eivind Johansen 

1245 Kursavslutning og lunsj (kl 1300)  

FristFULLTEGNET! Kontakt oss her om du ønsker å stå på venteliste!

Ingenting å booke for øyeblikket