Faust

Goethes Faust

3. - 5. oktober 2022 • kr 3900,-

Faust - en evig myte

Fortellingen om Dr. Johan Faustus som inngår en pakt med djevelen er en av de mest slitesterke myter i den vesterlandske kultur. I dette kurset skal vi se nærmere på den faustiske myten og de forskjellige varianter den finnes i. Faust-myten er knyttet tett til renessansen og reformasjonen, og den har derfor sine sterkeste uttrykk fra slutten av 1500-tallet og er kanskje mest kjent gjennom Goethes tragedie. Men samtidig griper myten også inn i evige spørsmål om det gode og det onde og den får i tillegg moderne uttrykk i en sekularisert verden. Vi skal følge fortellingen om den faustiske streben i alle dens fasetter.

 

Kursholder: Litteraturviter Jan Olesen • Les mer om Jan her

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 3. oktober (kl 1230 - 1730)
Selv om Faust-myten får sin største utbredelse med det protestantiske menneskesyn etter reformasjonen, har den likevel en bakgrunn mye lenger tilbake i tid. Myten bygger på to evige tematikker: en som dreier seg om diskusjonen om det gode og det onde, og en som har å gjøre med det strebende menneske, med menneskets evige higen etter viten, makt eller innsikt. Vi skal derfor starte med bakgrunnen og se på paralleller i så vel greske som tidlig kristne fortellinger; for eksempel ligger både Jobs Bok fra Det Gamle Testamentet, grekernes Prometheus og myten om den evige jøden i mytens undergrunn.

 

Tirsdag 4. oktober (kl 0900 - 1730)
Den mest kjente bruken av Faust-myten er nok Goethes og vi skal behandle Goethes Faust-diktning inngående. Goethe bygger dog på tidligere tanker av bl.a. engelske Christopher Marlowe, og ikke minst den såkalte Folkeboken fra 1587. Goethes Faust er også en del av den åndsstrømningen omkring år 1800 som vi kaller romantikken, og deler av romantikken dreier seg om mørke krefter og skrekk-romaner. Vi skal se nøye på denne såkalte «gotiske litteratur» som er opptatt av de mørkeste og mest irrasjonelle kreftene i menneskesinnet, og som derfor er skapt for skrekk og gru.

 

Onsdag 5. oktober (kl 0900 - 1300)
Faust-myten er gått inn i språket med begreper som «faustisk streben» og «å selge sin sjel til djevelen» eller «å inngå en pakt med djevelen». Er disse begreper mer enn metaforer i dag? Har Faust-myten med alle sine religiøse implikasjoner overhodet noe å si i en moderne og til dels sekularisert verden? Denne siste dagen ser vi derfor både på varianter av myten og på flere av de mange moderne forekomster av henvisninger til Faust. Gjennom det litterære begrepet «intertekstualitet» vil vi se at Faust i hvert fall fortsatt er en referanse
og man finner Faust til dels uventede steder.


Kurspris: kr 3900,- •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

Frist: Påmeldingsfrist fortløpende