top of page
Fem religioner

Fem religioner på fem dager

30. sept. - 4. okt. • pris kommer!

Foreløpig programinnhold:
 

Mandag 30. september: Hinduisme

Stikkord: Hva er hinduisme? Gudsforståelser og religionsforståelser. Hinduer i Norge. Religion som praksis. Forestillinger om tilværelsen. Estetikk. Fortellinger. Global hinduisme.

 

Tirsdag 1. oktober: Buddhisme

Stikkord: Buddha-fortellingen. Buddhas lære, menneskesyn og etikk. Mangfold i buddhismen. Religiøs praksis. Utbredelse. Kunst.

 

Onsdag 2. oktober: Jødedom

Stikkord: Tanakh – den hellige teksten. Det rituelle og religiøse livet som jøde. Jødenes historie. Jødisk etikk. Mangfold i jødedommen. Utbredelse, med vekt på jødedom og jødisk historie i Norge. Kunst.

 

Torsdag 3. oktober: Kristendom

Stikkord: Kristendommens opphav og historie. Bibelen som hellig skrift. Ulike kirker og samfunn. Kristne ritualer. Troslære og etikk. Kunst og arkitektur.

 

Fredag 4. oktober: Islam

Stikkord: Islams tidlige historie. Islams lære med vekt på livet etter døden: Livet i graven, dommedag, paradiset og ilden. Islams praksis med vekt på vår egen tid. Islamsk moral og etikk. Islam i Norge.

 

Med forbehold om endringer. Fullstendig program kommer!

Fem religioner

Foredragsholdere:

Hinduisme: Tove Nicolaisen, professor emerita ved OsloMet

Buddhisme og Jødedom: Robert Williams Kvalvaag, dosent ved OsloMet

Kristendom: Reidar Hvalvik, professor emeritus, MF vitenskapelig høyskole

Islam: Levi Geir Eidhamar, professor ved Universitet i Agder
 

Kurset er i samarbeid med Reidar Hvalvik

bottom of page