Filosofi - kveldskurs

10., 17. og 24. september • Ingen kursavgift

Filosofi - for undringens skyld - hva er filosofi og hvorfor filosofere?

Kurset ønsker å inspirere til undring rundt det sanne, gode og skjønne i våre liv. Kurset tar for seg forskjellige områder og typer av filosofien, og spørsmål som tas opp under disse. Videre går kurset nærmere inn på fenomenet tid og ulike typer tid, sansebedrag, viten, vitenskap, «fake news» og løgn, i tillegg til estetikk, etikk og naturfilosofi.

 

Program og temaer:

 

Torsdag 10. september

Det sanne: Sansebedrag, sannhet og viten, løgner, «fake news» og vitenskap. 

Det sanne. Det snakkes mye om «fake news» i disse dager. Så, hva er sannhet, viten, løgner og kunnskaper egentlig? Kan vi stole på sansningen vår og på språket? Hva er vitenskap og hvilke krav bør vi stille til den? 

 

Det skjønne estetikk.

Det skjønne. Skjønnhet, kvalitet og kunst er viktig i våre liv. Dette tas opp i estetikken. Hva er pent og hva
er stygt - hvor kommer skjønnheten fra? Litt også om ulike kunstarter, krav til kunst og kunst og snobberi.


Torsdag 17. september

Filosofi - ulike områder, typer og spørsmål: Tid, og tid i ditt liv: Tidsknapphet og velstand.

Hva er filosofi og hvorfor filosofere? Hvilke områder i livet påvirkes av filosofisk tenkning? Dette belyses
ved en gjennomgang av forskjellige områder og typer av filosofien, og spørsmål som tas opp under disse. 

Deretter tas fenomenet tid - både fysisk tid, filosofisk tid og personlig tid. Hvordan påvirker tiden vår virkelighet og våre liv, og hvordan oppfattes tid i ulike kulturer og til ulike tider. Og hvorfor får vi stadig dårligere tid til tross for at velstanden øker? 

 

Torsdag 24. september

Det gode. Etikk og moral. 

Det gode. Etikken er verdilæren, men - hva er verdier? Hva er moral? Dobbbeltmoral? 
Hvordan er vi, og bør vi, være mot hverandre? Disse spørsmålene, og valg, frihet og ansvar, belyses ved
en gjennomgang av ulike etiske modeller.

 

Naturen: Hvordan kan filosofi bidra til å bevare den - og dermed oss selv?

Naturen- til glede og bekymring. Hvordan fungerer naturen og hvordan bør vi tenke om den for å bevare den? Etter en kort gjennomgang av økologi tar kurset opp deler av evolusjonslærens filosofihistorie, før en avslutning med naturfilosofi.

 

Kursholder: Erik Bleken, lektor og økolog. Utdannet ved bl.a. universitetet I Oslo (UiO). 
Har også undervist ved UiO, ved videregående skoler, ved BI, for Nestor i filosofi og holdt en rekke
foredrag i filosofi og naturvitenskap.


Tid: Kurset går over 3 kvelder (torsdager) • Kl 1800 - 2100

Sted: Melsomvikveien 79

FristKurset er fulltegnet! Kontakt oss her om du ønsker å stå på venteliste!

(Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

Ingenting å booke for øyeblikket