Helt kriminelt

Helt kriminelt - hva er det med kriminallitteratur?

19. - 21. april 2021

Hvorfor er kriminallitteratur så populært? Hvorfor trekkes vi, som i livene våre er så opptatt av å skape trygghet, forutsigbarhet og orden, mot det motsatte, – kaos – i form av blod, gørr og bestialske drap når vi leser eller setter oss ned for å se en tv-serie? Hvorfor er "true crime" blitt så populært? Er det så enkelt som at vi trenger å minne oss selv om at kaos finnes rett utenfor stuedøra og at livet egentlig er grunnleggende uforutsigbart? På dette kurset skal vi kikke nærmere på hvorfor vi har en så sterk dragning mot den menneskelige skyggeside, og slik vil vi sette kriminalsjangeren inn i en større kontekst. Det skal handle om det ekstreme, om normalitet og om "innenfor" og "utenfor". Slike begreper er ikke faste størrelser. Vår forståelse av dem er alltid kulturelt betinget og forandrer seg igjennom tidene. Derfor sier de kanskje også en god del om hvem vi er?

Kursholdere: Kristin von Hirsch er forfatter, fotograf og kursholder. Hun har bibliotek-utdanning og en master i filosofi og religion (UiO), og utdanner seg nå til filosofisk praktiker.

Jan Olesen er litteraturviter, utdannet fra Universitetet i Oslo. Han holder en rekke litteraturkurs og arrangerer også reiser med litterær vinkling i Norge og utlandet.

 
Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 19. april (kl 1400 - 1830) 1. bolk

«Helt kriminelt!» Vi sier det hele tiden, men hva legger vi i dette utsagnet? For å fokusere skal vi samtale i grupper og plenum, for det ligger ingen entydighet i et slikt utsagn, men kanskje kommer vi frem til noen grunnleggende fellesnevnere? Og finnes det i så fall en sammenheng mellom hva vi legger i dette utsagnet og vår ekstreme hang til kriminallitteratur og true crime? I forlengelsen vil vi se nærmere på vår egen tid og denne fasinasjonen vi har for krim. Det blir en historisk gjennomgang av krimgenren, inkludert true crime, både som litteratur og som film og TV-underholdning.

 

Kveld, etter middag:

Filmvisning som vil fungere som oppvarming for tirsdagens tematikk. Vi åpner for en ledet felles samtale/refleksjon i etterkant.

 

Tirsdag 20. april (kl 0930 - 1815) 2. bolk:

Vi ser nærmere på mer eksistensielle, filosofiske årsaker til at krim opptar oss. Vi begynner hos grekerne, - i tragediene, der vi blant annet kikker på begrepet katharsis, eller renselse, og på den viktige balansegangen mellom det apollinske og det dionysiske aspekt ved mennesket. Vi knytter så vår greske kulturarv opp mot kristendommen, der vi behandler temaer som synd, skam og skyld, relatert til de syv dødssynder. Er det slik at den menneskelige drift mot kaos og mørke, manifestert i for eksempel vår hang til å «kose oss» med krim, er resultat av en to tusen femhundre år lang tradisjon der det sanselige følelsesstyrte menneske har måttet vike for fornuften og logikkens livsanskuelse?

 

Etter lunsj: 3. bolk:

Vi starter med film, som bringer oss over i temaet Det ekstreme, som et nøkkelbegrep for definisjonen av utrykket «helt kriminelt». Hva er ekstremt? Finnes det noe som er universelt «ekstremt»? Hvorfor blir noen kriminelle og mordere og stemplet som «gale», mens andre genierklæres? Her kommer begreper som normalt og unormalt inn. Hva er «innenfor», og hva er «utenfor»?  Og: Finnes ondskap?

 

Alle tema vil knyttes opp mot filosofi og skjønnlitteratur, og samtale i refleksjonsgrupper vil være en viktig bestanddel også denne dagen, siden fasitsvar ikke finnes.

 

Onsdag 21. april (kl 0930  - 1300) 4. bolk:

Danske drapsetterforskere har skrevet bok om syv grunnleggende drapsmotiver, og vi setter disse i sammenheng med tirsdagens undersøkelse av hvordan vår hang til krim har oppstått. Via skjønnlitteraturen vil så gå inn på et av de syv motivene - hevn - med avspark i overgrep, og vi skal også se på hvordan vold og død også kan behandles på vakkert og poetisk vis.

 

Vi avslutter dagen med oppsummering og felles refleksjon rundt det vi har vært igjennom før vi går hvert til vårt.


Kurspris: kr 3900,-  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristPåmeldingsfrist fortløpende • Begrenset antall plasser!