top of page
Italia kurs

Italia - samfunn, historie og kultur

16. - 18. august • kr 4300,- (uten overnatting kr 3100,-)

En «reise» til Italia - dagens Italia, det historiske Italia, kulturen og menneskene

Fascinasjonen for Italia, dagens Italia, det historiske Italia, kulturen og menneskene, kirkene, maten, vinen og det vi tenker på som typisk italiensk- la dolce vita. De ulike regionene med verdenskjente byer som har fascinert kunstnere og menigmann i lang, lang tid! Du trenger ingen forkunn-skaper om Italia, men mer en dragning, og nysgjerrighet overfor «støvellandet» der sør på kontinentet - et program som tar for seg historien, kulturen, menneskene - og med nydelig italiensk mat på menyen!


Første del av kurset er en innføring om dagens Italia, annen del et mer historisk tilbakeblikk og tredje del er en personlig preget reiseskildring fra Stefansens mange reiser i Italia. Dette er et enormt stort tema og det samme store lerretet prøver foreleser Arnt Stefansen å strekke ut i løpet av de tre dagene dette kurset varer gjennom forelesninger, samtaler og deling av inntrykk. Like viktig er samling rundt måltidene og samtalene og kulturtilbud på kveldstid. Ønsker du å favne det helt store bildet av landet Italia og dets ruvende historie
er dette kurset for deg.


Italiensk aften er i samarbeid med QB Street Bistro og italienske Silvia and Matteo


Kursholder: Arnt Stefansen er statsviter, journalist, forfatter og NRKs medarbeider i Latin-Amerika.

Bli også med Arnt Stefansen og Temareiser Fredrikstad til Italia i september 2023. Sjekk program på deres nettside: HER

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)


Onsdag 16. august • Det moderne Italia (kl 1300 - 2000)

Vi starter med en presentasjon av kurset, og en «bli kjent»-runde. Deretter starter Arnt Stefansen med foredraget «Det gode liv i et vanstyrt land». Der ser han på hvordan Italia er blitt en nasjon preget av korrupsjon og økonomisk stillstand - samtidig som svært mange i dagens italienske samfunn lever gode liv. Denne dagen ser vi også på hvilke utfordringer landet står overfor som følge av koronakrisa. Vi snakker om aktuell politikk og sentrale samfunnsspørsmål, om forholdet mellom nord- og sør-Italia, og om Italias plass i Europa og verden.


Torsdag 17. august • Romas og Italias historie (kl 0930 - 2230 filmkveld)

De to første timene bruker vi til å avslutte gårsdagens fortelling om det moderne Italia. Temaene er: «Kirkens og pavens rolle», og «Mafiaen og dens historie». Deretter skal det handle om Romas og Italias historie: Knapt noe land har en mer ruvende forhistorie enn Italia. Og i løpet av denne andre kursdagen skal vi innom temaer som romersk mytehistorie, kongetiden, republikken og keisertiden. Vi avslutter forelesningsdagen med å se på utviklingen i middelalderen og renessansen, og gjennom nedgangstiden frem mot Italias samling. Både denne dagen, og under kurset som helhet, er det satt av god tid til samtaler, spørsmål og svar, slik at deltakerne får et mest mulig aktivt forhold til stoffet.

 

Fredag 18. august • Kultur, opplevelser, reiser (kl 0930  - 1300)

Vi avslutter den historiske delen av kurset med å gjennomgå Italias samling, Mussoliniepoken og den italienske republikken, som ble grunnlagt etter den annen verdenskrig. Deretter skal det handle om kultur: Nordmenn elsker Italia, og kultur og mat er kanskje kjernen i denne fascinasjonen. I siste del av kurset skal vi skal snakke om Italias kulturhistorie, og om den enestående kulturarven dette landet forvalter. Et enkelt tall sier mye: «70 prosent av all verdenskunst finnes i Italia.» Vi skal selvfølgelig snakke om reiselandet Italia og fordype oss i noen utvalgte reisemål. Trolig har samtlige kursdeltakere ett eller flere favorittsteder i landet.


Kurspris: kr 4300,-  (uten overnatting inkl. lunsj kr 3100,-) •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristPåmeldingsfrist fortløpende