Italia kurs

Italia - samfunn, historie og kultur

23. - 25. mai 2022 • kr 3900,-

En «reise» til Italia - dagens Italia, det historiske Italia, kulturen og menneskene
Fasinasjonen for Italia, dagens Italia, det historiske Italia, kulturen og menneskene, kirkene, maten, vinen og det vi tenker på som «typisk» italiensk- la dolce vita. De ulike regionene med verdenskjente byer som har fasinert kunstnere og menigmann i lang, lang tid! Du trenger ingen forkunnskaper om Italia, men mer en dragning, fasinasjon og nysgjerrighet ovenfor «støvellandet» der sør på kontinentet - et program som tar for seg historien, kulturen og menneskene!

Kurset er basert på foreleser Arnt Stefansens bok «Italia - historien, kulturen og menneskene», som utkom sommeren 2020. Her forteller Stefansen en mer enn tre tusen år lang historie - fra romernes mytiske opphav i fortidsbyen Troja, til dagens Italia med sin innfløkte politikk, sin uendelig rike kultur og sine utallige flotte reisemål. Første del av kurset er en innføring om dagens Italia, annen del mer et historisk tilbakeblikk og tredje del er en personlig preget reiseskildring fra Stefansens mange reiser i Italia. Dette er et enormt stort tema og det samme store lerretet prøver foreleser Arnt Stefansen å strekke ut i løpet av de tre dagene dette kurset varer gjennom forelesninger, samtaler og deling av inntrykk. Like viktig er samling rundt måltidene og samtalene og kulturtilbud på kveldstid. Ønsker du å favne det helt store bildet av landet Italia og dets ruvende historie er dette kurset for deg. Italiensk mat og vin står på menyen samt en italiensk filmaften!

Kursholder og faglig ansvarlig: Arnt Stefansen er er statsviter, journalist, utenriksmedarbeider og korrespondent for NRK i 25 år. Kjent Italia-viter. Han er for tiden NRK-korrespondent utstasjonert i Brasil

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 23. mai • Det moderne Italia (kl 1300 - 2000)

Vi starter med en presentasjon av kurset, og en «bli kjent»-runde. Deretter starter Arnt Stefansen med foredraget «Det gode liv i et vanstyrt land». Der ser han på hvordan Italia er blitt en nasjon preget av korrupsjon og økonomisk stillstand - samtidig som svært mange i dagens italienske samfunn lever gode liv. Denne dagen ser vi også på hvilke utfordringer landet står overfor som følge av koronakrisa. Vi snakker om aktuell politikk og sentrale samfunnsspørsmål, om forholdet mellom nord- og sør-Italia, og om Italias plass i Europa og verden.


Tirsdag 24. mai • Romas og Italias historie (kl 0930 - 2230)

De to første timene bruker vi til å avslutte gårsdagens fortelling om det moderne Italia. Temaene er: «Kirkens og pavens rolle», og «Mafiaen og dens historie». Deretter skal det handle om Romas og Italias historie: Knapt noe land har en mer ruvende forhistorie enn Italia. Og i løpet av denne andre kursdagen skal vi innom temaer som romersk mytehistorie, kongetiden, republikken og keisertiden. Vi avslutter forelesningsdagen med å se på utvik-lingen i middelalderen og renessansen, og gjennom nedgangstiden frem mot Italias samling. Både denne dagen, og under kurset som helhet, er det satt av god tid til samtaler, spørsmål og svar, slik at deltakerne får et mest mulig aktivt forhold til stoffet.

 

Onsdag 25. mai • Kultur, opplevelser, reiser (kl 0930  - 1300)

Vi avslutter den historiske delen av kurset med å gjennomgå Italias samling, Mussolini-epoken og den italienske republikken, som ble grunnlagt etter den annen verdenskrig. Deretter skal det handle om kultur: Nordmenn elsker Italia, og kultur og mat er kanskje kjernen i denne fascinasjonen. I siste del av kurset skal vi skal snakke om Italias kulturhistorie, og om den enestående kulturarven dette landet forvalter. Et enkelt tall sier mye: «70 prosent av all verdenskunst finnes i Italia.» Vi skal selvfølgelig snakke om reiselandet Italia og fordype oss i noen utvalgte reisemål. Trolig har samtlige kursdeltakere ett eller flere favorittsteder i landet.


Kurspris: kr 3900,-  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

Frist: Påmeldingsfrist fortløpende