Julens mysterium i kunsten

9. - 11. desember • kr 2450,-

Vi reflekterer over julens budskap med utgangspunkt i billedkunst, litteratur og musikk

I samarbeid med cand.philol. Grete Klempel Starheim inviterer vi til nok et spennende tema - denne gang ved inngangen til julehøytiden. Dette er en slags videreføring av vårt tidligere arrangement ved inngangen til påskehøytiden. Denne gang vil vi særlig se på Maria og Josef som religiøse skikkelser og som figurer i billedkunst, i dikt, fortellinger og i musikk. Velkommen til 3 dager med et spennende program og god norsk julemat i vårt julepyntede hus!

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 9. desember

1200 Velkommen og innføring i programmet.
Maria og Josef i det apokryfe Jakobs evangelium v/Jannik Bonnevie

1415 Marias livshistorie i billedkunsten v/Gunnar Danbolt

1515 Bebudelsen i billedkunsten v/Reidar Hvalvik

1630 Julens klanger - symbolbruk og estetikk i julemusikken fra middelalder til nåtid v/Wolfgang Plagge 

1730 Samtale rundt Mariaskikkelsen - aktører og deltakere

 

Tirsdag 10. desember

0930 Julens mysterium i dikt og fortellinger v/Jannik Bonnevie

1100 Fødselen i Betlehem v/Reidar Hvalvik 

1200 Folketradisjonens jomfru Maria v/Ann Helene Bolstad Skjelbred 

1415 Josef og Maria på flukten til Egypt v/Reidar Hvalvik

1515 Stille Natt - en reise i en tekst og i en tid v/Wolfgang Plagge

1630 Samtale rundt julens mysterium - aktører og deltakere     

2000 Sokneprest og sanger Solveig Spilling Bakkevig leder oss sammen med en annen musiker,
gjennom gamle og nye salmer om julens mysterium i Villa Åsly

 

Onsdag 11. desember

0930 Mariabildets historie og utvikling v/Gunnar Danbolt

1100 Maria - rollemodell og ideal? v/Karoline Kjesrud

1200 Maria og Josef - hva sier de oss i dag? - samtale mellom aktører og deltakere

Les om alle aktørene her: Aktører: "Julens mysterium i kunsten" 9. - 11. desember


Arrangementet er også åpent for andre på enkeltforedragene.

Frist1 LEDIG PLASS!

Ingenting å booke for øyeblikket