top of page
Kirkens arkitektur

Kirkearkitektur

9. - 12. september • kr 5900,-
Prisen inkluderer kurset (+ ekskursjon) med overnatting og alle måltider. (dagdeltager inkl. lunsj kr 3900,-)

Kirkehus og kirkerom gjennom 2000 år

Det finnes mange slags kirkehus og kirkerom. Det kan være høyreiste katedraler eller enkle rektangulære trebygninger. Et kirkerom kan være preget av flotte fresker, mosaikker og glassmalerier - eller være et rom uten utsmykning. I noen kirker står prekestolen midt i fronten, mens andre er dominert av et eller flere altere. I dette kurset skal vi se på mange ulike former for kirkearkitektur og utforminger av kirkerommet - og se på hva som er grunnene til de ulike løsningene. Vi skal følge kirkearkitekturens historie fra den eldste tid til de nye kirkebyggene etter reformasjonen.


Kursholder: Reidar Hvalvik er professor emeritus i teologi ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Han har dessuten studert kunsthistorie og har i mange år holdt ulike kurs om kristendom og billedkunst. Han har særlig interessert seg for tidlig kristen kunst i Roma og for den italienske maleren Caravaggio. Les mer om Reidar her

Kirkearkitektur
Reidar Hvalvik
Kirkearkitektur
Kirkearkitektur

Program:

(Program med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 9. september (kl 1200 - 1800)

De første kirkehus og deres bakgrun.
Kristendommen oppstod i et jødisk miljø. Derfor er det to institusjoner som må tas med i betraktning når det gjelder utformingen og bruken av det kristne kirkehuset og kirkerommet: Tempelet i Jerusalem og de jødiske synagogene. Vi skal se nærmere på det kristne gudstjenesterommets utvikling fra de første såkalte huskirkene til de oldkirkelige basilikaene som ble vanlig etter at keiser Konstantin kom til makten i Romerriket.

 

Tirsdag 10. september (kl 0930 - 1800)

Utviklingen av kirkearkitekturen i øst og vest

I den østlige del av Romerriket utviklet det seg en egen kirketype: Den bysantinske sentralkirken som skilte seg merkbart fra den vestlige langkirken. Den er kjennetegnet ved et rikt utsmykket kirkerom, der ikoner spiller en sentral rolle. I middelalderen gjennomgikk den vestlige langkirken og en utvikling fram mot de monumentale, romanske og de himmelstrebende gotiske katedralene. Vi skal se nærmere på hva slags ideer som ligger bak de ulike kirkebyggene og deres utsmykning.

 

Onsdag 11. september (kl 0930  - 1730)

Norsk kirkearkitektur i europeisk kontekst

Vi starter med norsk middelalder og ser nærmere på stavkirkene og de tidlige steinkirkene og deres inventar. Deretter tar vi for oss de til dels store endringene som kan føres tilbake til reformasjonen - først i Europa og deretter i Norge. I århundrene etter reformasjonen ble det bygget mange nye kirker i Norge og mange ulike løsninger ble forsøkt. Vi skal se nærmere på disse og hvordan de var påvirket av endringer i teologi og åndsliv - helt fram til vår egen tid.

 

Torsdag 12. september (kl 0930  - 1600)

Ekskursjon

Vestfold har mange spennende kirkebygg, ikke minst fra middelalderen. Vi besøker noen av de som befinner seg i nærområdet og de planlagte kirkene er; Høyjord stavkirke, Hof kirke, Holmestrand kirke, Tønsberg domkirke og Slagen kirke. Mer info vil komme.


Prisinfo  •  Påmeldingsregler

bottom of page