Kirkearkitektur

Kirkehus og kirkerom gjennom 2000 år

6. - 8. (9.) september 2021

Det finnes mange slags kirkehus og kirkerom. Det kan være høyreiste katedraler eller enkle rektangulære trebygninger. Et kirkerom kan være preget av flotte fresker, mosaikker og glassmalerier – eller være et rom uten utsmykning. I noen kirker står prekestolen midt i fronten, mens andre er dominert av et eller flere altere. I dette kurset skal vi se på mange ulike former for kirkearkitektur og utforminger av kirkerommet – og se på hva som er grunnene til de ulike løsningene. Vi skal følge kirkearkitekturens historie fra den eldste tid, med fokus bl.a. på den oldkirkelige basilikaen, den bysantinske sentralkirken, de romanske og gotiske katedralene og på de nye kirkebyggene etter reformasjonen. Det vil bli lagt spesiell vekt på norske kirker og deres inventar – fra middelalderens stavkirker og fram til moderne kirkebygg.

Kursholder: Reidar Hvalvik er professor emeritus i teologi ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Han har dessuten studert kunsthistorie og har i mange år holdt ulike kurs om kristendom og billedkunst og om kirkehus og kirkerom. Han har særlig interessert seg for tidlig kristen kunst i Roma og for den italienske maleren Caravaggio.