Koronatiltak:

Kjære alle sammen. En gledelig nyhet - Nestor starter opp sin kursvirksomhet igjen i august!

 

Vi har i samråd med kommuneoverlegen i Sandefjord etablert nødvendige smittevernstiltak. Disse vil gi oss noen begrensninger, men de er laget nettopp for at du skal kunne føle deg trygg og ivaretatt som deltaker på kurs hos oss. 

Nestor er kjent for å gi voksne mennesker muligheten til å oppleve, oppdage og fordype seg i interessante temaer i fellesskap med andre. Våre kurs inspirerer og engasjerer til aktivitet og livslang læring. Dagene på Nestor handler om å utvide sin horisont, lære mer, oppleve og oppdage og kanskje undres over hvordan det er å være menneske i vår tid.

 

Vi gleder vi oss til igjen å kunne tilby deg aktuelle kvalitetsforedrag og en varm, nær og god møteplass.

Vi må gjøre noen tilpasninger både i program og innhold, så følg med her på vår hjemmeside.
Der vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om våre kurs og arrangementer.


Tiltak:

Nestor planlegger for en trygg og god oppstart. Vi har begrenset antall deltakere, og ekstra fokus på hygiene og avstand, men det viktigste for oss er å sikre at smitten ikke kommer inn på Nestor. Føler du deg syk, ber vi deg om å ikke å komme. Vi har inntil videre ingen avbestillingsgebyr. For å hindre smitte har vi egne planer for smittevern i dialog med lokale helsemyndigheter.

 

Dette er de viktigste tiltak vi har iverksatt; 

  • Skjerming med plexiglass ved sentrale punkter.

  • Avstandsmerking for å unngå kø- og trengselssituasjoner.

  • Innsjekk direkte på rom, og ingen signering i forbindelse med ankomst.

  • Alle bodeltakere anmodes om å bruke eget toalett mens kurset pågår og rommene beholdes frem til kurset slutter.

  • Det vil være forenklet servering og egne rutiner ved servering av mat i spisesalen. Det settes av god tid i alle pauser.

  • Dersom det skulle oppstå sykdom på Nestor eller i nærområdet vil vi i dialog med lokale helsemyndigheter kunne iverksette karantene og isolering. 

 

Vi gleder oss til å kunne ønske deg velkommen til noen gode dager på Nestor.

Poppy Flower

© Nestor 2020