Koronatiltak:

Kjære alle sammen.

 

17. november 2020: Smittesituasjonen i Norge er fortsatt uavklart, og det er innført strengere retningslinjer både nasjonalt og lokalt. På bakgrunn av disse, avlyser vi alle våre kurs og aktiviteter ut dette året. Vi mener at det vil være uansvarlig av oss å arrangere kurs hos oss i denne perioden frem mot jul, selv med våre smittevernstiltak. Vi håper at dette vil bidra slik at vi kan få anledning til å ønske dere velkommen på kurs hos oss på nyåret.

 

Vi ønsker dere alle en god førjulstid og la oss håpe at 2021 blir et godt nytt år for oss alle! Følg gjerne med på vårt Program for spennende kurs og arrangement til neste år.


Våre smitteverntiltak:

Nestor planlegger for en trygg og god oppstart i 2021. Vi har begrenset antall deltakere, og ekstra fokus på hygiene og avstand, men det viktigste for oss er å sikre at smitten ikke kommer inn på Nestor. Føler du deg syk, ber vi deg om å ikke å komme. For å hindre smitte har vi egne planer for smittevern i dialog med lokale helsemyndigheter.

 

Dette er de viktigste tiltak vi har iverksatt:

  • Skjerming med plexiglass ved sentrale punkter

  • Avstandsmerking for å unngå kø- og trengselssituasjoner

  • Spritstasjoner plassert på strategiske plasser

  • Innsjekk direkte på rom, og ingen signering i forbindelse med ankomst

  • Alle bodeltakere anmodes om å bruke eget toalett på rommet mens kurset pågår (inntil utsjekk siste dag)

  • Tilpassede rutiner ved servering av mat i spisesalen

  • Dersom det skulle oppstå sykdom på Nestor eller i nærområdet vil vi i dialog med lokale helsemyndigheter kunne iverksette karantene og isolering

 

Vi gleder oss til å kunne ønske deg velkommen til noen gode dager på Nestor.

Poppy Flower

© Nestor 2020