Koronatiltak:

2. mars 2021:


Nestor følger de anbefalinger og regler som nasjonale- og lokale helsemyndigheter innfører. Inntil videre følger vi kommuneoverlegen i Sandefjords anbefalinger om ikke å arrangere kurs med overnatting, men vi har fått anledning til å arrangere kurs på dag- og kveldstid uten overnatting.

 

Vi har lært oss å leve med Koronapandemien og vil fortløpende vurdere situasjonen for hvilke kurs/arrangement som kan arrangeres og hvilke som må avlyses.

 

Vi viderefører følgende regler:

  • Vårt sentralbord og vår epost vil være åpen som normalt

  • Alle kurs bortsett fra våre kulturreiser faktureres etterskuddsvis, og vi har ingen avbestillingsgebyr

  • Vi fortsetter å fakturere depositum på våre kulturreiser, men vi har ingen avbestillingsgebyr

 

Du kan dermed melde deg på kurs/arrangement uten å måtte ta hensyn til økonomi og usikkerheten rundt den pågående koronapandemien. 

 

Vi håper fortsatt at vi får anledning til å arrangere kurs med overnatting og servering i 2021 og ser frem til å kunne ønske velkommen til Nestor.

 

Ta godt vare på deg selv og dine nærmeste!

 

Våre smitteverntiltak:

Vi har begrenset antall deltakere og ekstra fokus på hygiene og avstand, men det viktigste for oss er å sikre at smitten ikke kommer inn på Nestor. Føler du deg syk, ber vi deg om å ikke å komme. 

 

Dette er de viktigste tiltak vi har iverksatt:

  • Skjerming med plexiglass ved sentrale punkter

  • Avstandsmerking for å unngå kø- og trengselssituasjoner

  • Spritstasjoner plassert på strategiske plasser

  • Innsjekk direkte på rom, og ingen signering i forbindelse med ankomst

  • Alle bodeltakere anmodes om å bruke eget toalett på rommet mens kurset pågår (inntil utsjekk siste dag)

  • Tilpassede rutiner ved servering av mat i spisesalen

 

Følg gjerne med på vårt Program for spennende kurs og arrangement i 2021

Poppy Flower

© Nestor 2021