Kristendom og billedkunst • del 1

5. - 7. oktober • kr 3900,-

Kristen tolkning av gammeltestamentlige motiver i kunsten!

I den vestlige verden har tekstene fra 1. Mosebok på mange måter blitt et kulturelt felleseie. Tekstene om Adam og Eva, Kain og Abel, Abraham, Isak, Jakob og hans tolv sønner reflekteres både i litteratur og billedkunst. I dette kurset er det bruken av disse motivene i kristen billedkunst som står i fokus.
Mer generelt vil vi ta opp spørsmålet om hvordan motiver fra Det gamle testamente er blitt forstått som forbilder på Jesus og den kristne kirke.

Velkommen til første kurs av 2 moduler! Del 2 starter 1. mars 2021.

 

Kursholder: Reidar Hvalvik er professor emeritus i teologi ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Han har dessuten studert kunsthistorie og har i mange år holdt ulike kurs om kristendom og billedkunst. Han har særlig interessert seg for tidlig kristen kunst i Roma og for den
italienske maleren Caravaggio.

Endringstiltak grunnet korona, har ført til at dette kurset har blitt endret fra 5 til 3 dager!
 
Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 5. oktober (kl 1200 - 1815)

Det gamle testamente/Skapelse og syndefall. Den versjonen av Det gamle testamente som ligger til grunn for nesten all kristen kunst i Europa fra senantikken og frem til moderne tid, er den latinske bibelen Vulgata. Innledningsvis må vi derfor se litt nærmere på forholdet mellom Vulgata og våre protestantiske bibler. Deretter går vi over til 1. Mosebok. Av alle bibelens bøker er det knapt noen som har hatt større nedslag i europeisk kultur og åndsliv enn nettopp denne boken. Vi starter med de helt grunnleggende tekstene om skapelsen og om Adam og Eva.

 

Tirsdag 6. oktober (kl 0930 - 1815)

Skapelsen av «det usynlige»/Sentrale motiver fra 1. og 2. Mosebok. I middelalderen hadde man et relativt klart bilde av hvordan himmelen var «befolket» av englevesener før verdens skapelse. Dagens første tema er hvordan man i kunsthistorien har tenkt seg og fremstilt disse himmelske vesenene. Deretter forsetter vi med motiver fra 1. Mosebok. Vi ser hvordan tekstene om Kain og Abel, om Noas ark, om Sodoma og Gomorra, om Abraham, Isak og Jakob og hans tolv sønner har inspirert kunstnere gjennom tidene. Vi skal også følge bibelfortellingen videre i 2. Mosebok med historiene om Moses, den dramatiske utgangen (exodus) fra Egypt, folkets vandring gjennom ørkenen og lovgivningen på Sinai.

 

Onsdag 7. oktober (kl 0930  - 1600)

Det gamle testamente peker fram mot Det nye testamente. Biblia Pauperum («De fattiges bibel») er navnet på en bok med et lite utvalg bibeltekster, utstyrt med illustrasjoner. Den var svært populær i middelalderen og består av en sammenstilling av tekster/bilder fra Det gamle testamente som blir lest som forbilder for nytestamentlige begivenheter. Denne boken er på mange måter en nøkkel til å forstå hvorfor og hvordan man har brukt gammeltestamentlige motiver i kristen kunst. Det skal vi illustrere med et rikt bildemateriale.

Kurspris: kr 3900,-  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristKurset er fulltegnet! Kontakt oss her om du ønsker å stå på venteliste!

Ingenting å booke for øyeblikket