Kristendom og billedkunst • del 1

5. - 9. oktober • kr 4900,-

Kristen tolkning av gammeltestamentlige motiver i kunsten!

I den vestlige verden har tekstene fra 1. Mosebok på mange måter blitt et kulturelt felleseie.
Tekstene om Adam og Eva, Kain og Abel, Abraham, Isak, Jakob og hans tolv sønner reflekteres både i litteratur og billedkunst. I dette kurset er det bruken av disse motivene i kristen billedkunst som står i fokus.
Mer generelt vil vi ta opp spørsmålet om hvordan motiver fra Det gamle testamente er blitt forstått som forbilder på Jesus og den kristne kirke.

Velkommen til første kurs av 2 moduler! Del 2 kommer våren 2021.

 

Kursholder: Reidar Hvalvik er professor emeritus i teologi ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Han har dessuten studert kunsthistorie og har i mange år holdt ulike kurs om kristendom og billedkunst. Han har særlig interessert seg for tidlig kristen kunst i Roma og for den
italienske maleren Caravaggio.

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 5. oktober (kl 1200 - ca 1730)

Det gamle testamente: Kanoniske og apokryfe skrifter. Den versjonen av Det gamle testamente som
ligger til grunn for nesten all kristen kunst i Europa fra senantikken og frem til moderne tid, er den latinske bibelen Vulgata. Innledningsvis må vi derfor se litt nærmere på forholdet mellom våre protestantiske bibler som inneholder 39 bøker i Det gamle testamente og Vulgata som har 46 ulike bøker. De «ekstra» bøkene kalles gjerne for Apokryfene og vi skal se hvordan noen av disse har spilt en viktig rolle i kunsten.

 

Tirsdag 6. oktober (kl 0930 - ca 1730)

Skapelsen av «det usynlige». I 1. Mosebok leser vi om hvordan jorden ble skapt, men det står ingenting om skapelsen av den himmelske verden. I middelalderen hadde man imidlertid et relativt klart bilde av hvordan himmelen var «befolket» av englevesener før verdens skapelse. Dagens første tema er hvordan man i kunsthistorien har tenkt seg og fremstilt disse himmelske vesenene. Deretter forsetter vi med skapelsen av jorden og menneskene. 

 

Onsdag 7. oktober (kl 0930  - ca 1730)

Sentrale motiver fra 1. og 2. Mosebok. Av alle bibelens bøker er det knapt noen som har hatt større nedslag i europeisk kultur og åndsliv enn 1. Mosebok. I dag skal vi se hvordan tekstene om Adam og Eva, om Kain og Abel, om Noas ark, om Sodoma og Gomorra, om Abraham, Isak og Jakob og hans tolv sønner har inspirert kunstnere gjennom tidene. Vi skal også følge bibelfortellingen videre i 2. Mosebok med historiene om Moses, den dramatiske utgangen (exodus) fra Egypt, folkets vandring gjennom ørkenen og lovgivningen på Sinai.

 

Torsdag 8. oktober (kl 0930  - ca 1730)

Det gamle testamente peker fram mot Det nye testamente. Biblia Pauperum («De fattiges bibel») er navnet på en bok med et lite utvalg bibeltekster, utstyrt med illustrasjoner. Den var svært populær i middelalderen og består av en sammenstilling av tekster/bilder fra Det gamle testamente som blir lest som forbilder for nytestamentlige begivenheter. Denne boken er på mange måter en nøkkel til å forstå hvorfor og hvordan man har brukt gammeltestamentlige motiver i kristen kunst. Det skal vi illustrere med et rikt bildemateriale.

Fredag 9. oktober (kl 0930 - 1300 - hjemreise etter lunsj)

Sentrale skikkelser og begivenheter i resten av Det gamle testamente. De mange historiske bøkene omtaler en rekke fargerike personer og deres til tider ganske brokete liv. Derfor har historiene om bl.a. Samson (og Dalila), Saul, David (og Batseba) og Salomo (og dronningen av Saba) vært utgangspunkt for mange billedlige fremstillinger. Det samme gjelder historiene om den lidende Job, om dronning Ester,
om Daniel (i løvehulen) og om profeten Jona i buken på en stor fisk. De er hyppig avbildet i kirkelig kunst. 


Kurspris:
 kr 4900,-  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristPåmeldingsfrist fortløpende

Kursholder: Professor emeritus i teologi, Reidar Hvalvik
Kristendom og billedkunst 5. - 9. okt.
Starter 5. okt..
Se prisinfo: