Kristendom og billedkunst

Kristendom og billedkunst

24. - 26. november • kr 3900,-

Kristendom og billedkunst 2: Jesu liv i kunsten - med vekt på fødsel, død og oppstandelse.

I europeisk kirkekunst er motiver fra Jesus-fortellingen dominerende. Særlig motiver knyttet til Jesu fødsel og død går igjen på altertavler og andre bilder i Europas utallige kirker. I dette kurset skal vi gå systematisk gjennom disse motivene - fra bebudelsen til jomfru Maria om Jesu fødsel og fram til Jesu død og oppstandelse. Bakgrunnen for disse motivene finner vi først og fremst i evangeliene i Det nye testamente, men vi skal også se at det i billedkunsten finnes tydelige spor av apokryfe skrifter og legender. 

Velkommen til andre kurs av 2 moduler! NB: Kan taes uavhengig av det første som gikk i 2020.

 

Kursholder: Reidar Hvalvik er professor emeritus i teologi ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn • Les mer om Reidar her

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Onsdag 24. november (kl 1200 - 1815)

I europeisk kirkekunst er motiver fra Jesus-fortellingen dominerende - i alle fall fram til og med 1600-tallet. For å sette bildene i en større kontekst, starter vi derfor med en kort gjennomgang av europeisk kunsthistorie. Deretter går vi over på forhistorien til Jesusfortellingen, det vil si til historien om jomfru Maria. Vi ser på legendene om hennes fødsel og barndom og hvordan de reflekteres i billedkunsten, før vi ser på de bibelske fortellingene om bebudelsen og visitasjonen (møtet mellom Maria og Elisabet).

 

Torsdag 25. november (kl 0930 - 1815)

Denne dagen er viet til Jesu fødsel og offentlige virke i billedkunsten. I forbindelse med Jesu fødsel må vi se på bildenes bakgrunn både i kanoniske og apokryfe tekster. Vi vil gå grundig gjennom hvordan fremstillingene av Jesu fødsel og barndom har utviklet og endret seg gjennom kunsthistorien. Vi vil også se på noen episoder fra Jesu offentlige virksomhet; vi starter med Jesu dåp og fristelse og fortsetter med utvalgte episoder knyttet til Jesu undere og hans forkynnelse - slik vi finner dem reflektert i billedkunsten.

 

Fredag 26. november (kl 0930  - 1600)

Blant de mange Jesus-bildene i kirkekunsten finnes det svært mange knyttet til påskens begivenheter. Vi gjennomgår begivenhetene i påskeuken fra inntoget i Jerusalem fram til skjærtorsdag (med innstiftelsen av nattverden) og langfredag (med korsfestelsen og begravelsen). Til sist ser vi på hvordan Jesu nedstigning til dødsriket og hans oppstandelse er blitt fremstilt i billedkunsten. Også i forbindelse med disse temaene må vi - i tillegg til evangeliene - se på apokryfe tekster og legender for å kunne forstå bildene.

Kurspris: kr 3900,-  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristPåmeldingsfrist fortløpende