Kunsthistorie 2021

Kunsthistorie kurs 2021/22

Vil du lære mer kunsthistorie og se hvordan all kunst og arkitektur henger sammen fra antikken til i dag? Dette er et eksamensfritt forløp som du kan ta sammenhengende eller enkelte moduler for seg.

En gjennomgang av hele kunsthistorien fra antikken til i dag fordrer en avgrensning. Dette årskurset er derfor inndelt i 4 moduler, slik at utviklingen av kunsten gjennom to tusen år blir tydeliggjort, og vi kan forstå hvordan hele kunsthistorien henger sammen. Kursmodellen er hentet fra det gamle kunshistorie grunnfag som ble undervist på universitetene helt opp til totusentallet, da kontinuitet og fordypning ble erstattet med spredte fagemner. Slik som de 4 avsnittene viser, griper den ene epoken inn i den andre. Vi vil se at begreper og aspekter fra antikken brukes fremdeles i kunstspråket. Vi vil følge middelalderen og se hvordan den går over i renessanse, og forstå hvordan manierismen blir et overgangsfenomen mellom renessanse og barokk. Så kommer revolusjonene som setter bråstopp for barokk og rokoko, og vi slipper inn i det moderne og modernismen - hvor vi fremdeles befinner oss. Hovedperspektivet i undervisningen er å se kunst og arkitektur på bakgrunn av de historisk-politiske samfunnsendringene og kulturforskjellene som har vært ramme rundt de forskjellige kunstsentra fra ca. år. 600 f.Kr. til vår tid.

Årskurset i kunsthistorie kan tas som en helhet eller hver enkelt blokk for seg.

 

Kursholder: Wenche Findal er dr. art i kunsthistorie og professor emeritus fra NTNU • Les mer om Wenche her

Antikken

23. - 26. august 2021

 Antikken 

Fra antikken til gotikken: Fra det arkaiske smilet til Laokoon -gruppens ormegård. Antikken, tidligkristen tid, middelalderen og gotikken ...

Fullført!
Modernismen

21. - 25. mars 2022

 Modernismen 

Vi fordyper oss i modernismens kunst-historie og her tar vi for oss norsk og internasjonal kunst og arkitektur fra modernismens begynnelse ...

Renessansen

15. - 18. november 2021

 Renessansen 

Renessanskunsten i Italia og landene nord for Alpene: Renessanse betyr «gjenfødelse» og refererer seg til antikkens humanistiske idealer ...

Fullført!
Barokken

7. - 10. februar 2022 • AVLYST!

 Barokken 

Barokk og Neoklassisisme: Barokken var pavene og kongenes epoke. «Barokk» betyr opprinnelig ujevn perle. Barokkstilen er både malerisk ...

Avlyst!