Antikken

Kunsthistorie del 1 - Antikken

23. - 26. august (flyttet fra 15. - 18. mars) • kr 4900,-

Antikken, tidligkristen tid, middelalderen og gotikken - Fra det arkaiske smilet til gotikkens flamboyante kirkerom

Den moderne kunsthistorieformidling starter i Grekenland ca. 600-400 år f.Kr., det som kalles «Den store oppvåkningen». Fra den stive arkaiske kunsten oppstår formal bevegelse, og vi skal se hvordan dekorasjonslyst og naturalisme blir idealet. Dette overføres til romernes kulturverden, mens tidligkristen tid stiller nye krav. Fra enkle kirke- og klostertyper utvikler arkitektur og utsmykninger seg i henhold til kirkens og kongens perspektiver. Den romanske mørketid avløses av himmelstrebende gotikk med strålende lysfylte rom.

Velkommen til første del av 4 moduler kunsthistoriekurs gjennom 2021/22. Se hele kursoversikten her!
NB! Hvert kurs kan taes uavhengig av hverandre!

 

Kursholder: Wenche Findal er dr. art i kunsthistorie og professor emeritus fra NTNU • Les mer om Wenche her

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 23. august kl 1100 - 1845 • Enkel servering ved ankomst fra kl 1000

Antikken i Grekenland:

Innledende om høydepunkter i gresk og romersk antikk som grunnlag for Vestens kunst og kulturutvikling. - Hvordan skiller vi mellom de to stadiene i antikkens historie? Politiske og kulturelle årsaker gir karakteristiske uttrykk i bildekunst og arkitektur. Gresk antikk. Utviklingen fra arkaisk tid til den klassiske periode som ender i hellenistisk tid. Skulptur: Fra det arkaiske smilet til Laokoongruppens ormegård. Templer: Periodeinndeling i henhold til søyleordener og arkitekturelementer. 

 

Tirsdag 24. august kl 0900 - 1830

Romersk antikk, Tidligkristen tid, romansk tid:

Romersk antikk: Med utgangspunkt i greske formidealer endres romernes arkitektur og kunst seg i henhold til keisertidens praktbegjær og idealer om «brød og sirkus» til folket. Ved kristensdommens inntreden påvirker keiser Konstantin arkitekturbilde med en ny type basilikalt kirkerom. Tidligkristen billedkunst: Karl den stores kapell i Aachen til Ravennas praktfulle mosaikkdekorerte palasser og kirker med religiøse og politiske motiver. Romansk tid: Kirkebygg og billedkunst, nytt symbolspråk med kristent innhold. Den kjempende og den triumferende kirke, økende behov for klosterbygg og kirkeprakt.

 

Onsdag 25. august kl 0900 - 2245

Gotikken: resultat av samarbeid kirke + kongemakt:

Gotisk arkitektur: Likheter og forskjeller i fransk, engelsk, italiensk gotikk. Gotisk skulptur: Fra Chartres mystikk til Notre Dames Mariakult - formale fortellinger fra kirkevegg, glasskunst og portaler. Oppsummering av det internasjonale bildet i lys av vår egen tid.

Torsdag 26. august kl 0900 - ca1600. Inkludert ekskursjon med buss til Historisk museum i Oslo

Norsk Middelalder:

Norsk kunsthistorie fra vikingtid til kristen tid. Byggekunstens stav- og steinkirker, bolighus og skip får ensartet utsmykning og stillmessig forming. Stavkirkeportaler, alterutsmykninger og veggmaleri forholder seg til ikonografien i tiden ser vi på Historisk museum i Oslo.

Detaljprogram med anbefalt leseliste HER


Kurspris: kr 4900,-  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristPåmeldingsfrist fortløpende • Begrenset antall plasser!