Kunsthistorie del 4 - modernismen

18. - 22. november • kr 4900,-

Det moderne og modernismen:

Vi fordyper oss i modernismens kunsthistorie og her tar vi for oss norsk og internasjonal kunst og arkitektur fra modernismens begynnelse rundt 1850 og frem til i dag. Gjennom bildeforelesninger, spesialistfore-
lesninger og analyseoppgaver blir dette noen spennende, inspirerende og sosiale dager og en avrunding av kunsthistoriekursene 2019.

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 18. november

Kl 1100 - 1800 Kaffeservering ved ankomst fra kl 1000

«Det moderne» og modernismen: Det moderne prosjekt begynte som historisk konsekvens av 1700-tallets revolusjoner (den industrielle og den franske). Kunsthistorisk regnes 1850 som et startpunktet for det moderne, som la forutsetninger for modernismen. Billedkunstens form og innhold endret seg radikalt, og arkitektene eksperimenterte med nye materialer og nye bygningstyper. Tidsånden omfavnet la vie moderne og realismen, da kunstnerne ønsket å skildre det virkelige livet. Fra ca. 1890 fremsto art nouveau/Jugendstil som et nødvendig intermesso av linjebetont skjønnhet og funksjonalitet

Tirsdag 19. november

Kl 0930 - 1800

Ved modernismens gjennombrudd rundt 1910 manifesterte mange nye uttrykk seg; ekspresjonisme, kubisme, purisme, abstrakt kunst osv. Parolen var Alt er form! Både internasjonalt og i Norge var det en generell aksept for modernismen i kunsten allerede i 1920-årene. Forenkling og rasjonalitet i arkitekturen
og formale kategorier i billedkunsten var idealet. Bl.a. Le Corbusier, Mies van der Rohe, Bauhaus-skolen
og De Stijl fikk mye å si internasjonalt, mens Edvard Munch styrket vår nasjonale kunstscene med nytt modernistisk uttrykk

 

Onsdag 20. november

Kl 0930 - 1800

I mellomkrigstiden oppsto nye periodestiler. Den modernistiske arkitekturen utviklet seg med mennesket i sentrum. Boligutstillinger viste hvordan moderne mennesker skulle leve, og funksjonalismen ble ny nasjonal stil for det unge Norge. Bl.a. Lars Backer, Ove Bang og Arne Korsmo bidro sterkt. I 1945 oppsto bruta-
lismens periode som handlet om ressurs-besparende arkitektur for en ny begynnelse. Deretter utviklet det seg en byggekunst med det organiske som ankerpunkt; med fokus på dialogen mellom arkitektur og natur

Torsdag 21. november

Kl 0930 - 1800

Verdens kunstsentrum forskyver seg fra Europa/Paris til USA/New York ca. 1950. Den amerikanske ekspresjonismen vokser ut fra europeiske forbilder og blir modell for hele den vestlige verdens modernistiske kunstmiljøer. I Europa eksperimenterer arkitekter og kunstnere med rask skift i modernistisk ramme. Strukturalisme og postmodernisme gir kunstnere og arkitekter en total frihet i skapeprosessen.
Dekonstruksjonens åpenbare muligheter slår ut i to retninger - den geometriserende og den poetiske.
Arkitektur blir skulptur

Fredag 22. november

Kl 0900 - 1300

Modernismen i vår tid - postmodernisme, ettermodernisme, neomodernisme eller senmodernisme?
Hva bygges nå? - Vil modernismeelven flyte i fremtiden? Oppsummering av kurset Kunsthistorie Del 4

NB: Hver undervisningsdag avsluttes med verksanalyse og diskusjon rundt temaer fra dagens forelesninger!

FristPåmeldingsfrist fortløpende

Vi tar for oss norsk og internasjonal kunst og arkitektur fra modernismens begynnelse rundt 1850 og frem til i dag med kunsthistoriker Wenche Findal
Kunsthistorie del 4 18. - 22. november
Starter 18. nov..
Se prisinfo: