Renessansen

Kunsthistorie del 2 - Renessansen

15. - 18. november (flyttet fra 23. - 26. aug.) • kr 4900,-

Renessanskunsten i Italia og landene nord for Alpene

Renessanse (1400- og 1500-tallet) betyr «gjenfødelse» og refererer seg til antikkens humanistiske idealer. Italia var katalysator for å skape kunst og kultur med mennesket i sentrum. Chiaroscuro, sentralperspektiv og naturalisme var billedelementer som ble gjenoppdaget på 1400-tallet, og nye arkitekturidealer ble manifestert i kirker og palass. Renessansekunsten spredte seg snart til andre europeiske landområder som ga kunstverkene egne nasjonale særtrekk.

Velkommen til andre del av 4 moduler kunsthistoriekurs gjennom 2021/22. Se hele kursoversikten her!
NB! Hvert kurs kan taes uavhengig av hverandre!

 

Kursholder: Wenche Findal er dr. art i kunsthistorie og professor emeritus fra NTNU • Les mer om Wenche her

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 15. november kl 1100 - 1800 

Begrepet renessanse: «Gjenfødelse», maniera moderna, humanistiske idealer osv. - Innledende forelesning om et epokebegrep med omfattende innhold. Ungrenessansen i Italia: Protorenessanse og oppblomstring av en ny kunst i og rundt Firenze tidlig på 1400-tallet. Malere, billedhuggere og arkitekter la formale og motivmessige premisser for flere hundre års internasjonal kunsthistorie. Belyst med verker av de viktigste «veirydderne» skal vi systematisere og karakterisere å få et overblikk over det som skjedde.

 

Tirsdag 16. november kl 0900 - 1800

Høyrenessansen i Italia: Ved 1500-tallets begynnelse kan det spores en utvikling og endring av form- og motivmessige kvaliteter. Harmonien er fullkommen, og Venezianerne gjorde seg gjeldende med fabelaktige figurfremstillinger og glødende palett. Michelangelo trakk sine verker ut av det klassiske skjema og ble den første representant for manierismen. Palladio blir utslagsgivende for ny, maniert arkitektur, samtidig som Caravaggio bragte inn ny lyssetting og malemåte. Vi tar opp årsaker og virkning i en rik periode og reiser spørsmål rundt «kunsten krise».

 

Onsdag 17. november kl 0900 - 2200

Renessansekunsten spredde seg raskt til Nordeuropa: Det borgerlige Holland ble en viktig malernasjon på 1400-tallet og politiske og religiøse strukturer fikk det hollandske detaljorienterte maleriet til å bli

betraktet som «naturens speil». I det frankrikenære Flandern fikk både billedkunst og arkitektur et mer elegant preg. I Frankrike påvirket både kirke og konge kunstscenen med store oppdrag som dannet grunnlaget for barokkens epoke. Tysklands renessansekunst fikk sin egenart med landets mangfoldige kulturhistorie forankret i borgerkunst, der reformasjon og folkeliv var bakteppe for motivkretsen.

Torsdag 18. november kl 0900 - ca1600. Inkl ekskursjon til Akershus festning med Riddersalen

Hvordan siteres renessansen i ettertidens billedkunst og arkitektur? Hvordan avspeiles renessansen i ettertidens billedkunst og arkitektur? Vi ser hvordan denne epoken nedfeller seg i senere århundres kunsthistorie. Oppsummering av kunsthistoriekurset Renessansen, før vi reiser samlet til Akershus festning (Oslo) og blant annet beskuer «Riddersalen». Vi avslutter der, men bussen går i retur til Nestor/Melsomvik.

Detaljprogram med anbefalt leseliste HER


Kurspris: kr 4900,-  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristPåmeldingsfrist fortløpende • Begrenset antall plasser!