top of page
Kvinner i kunsten

8. marsdagene • Kvinner i kunsten

6. - 8. mars • kr 4550,-
Prisen inkluderer kurset med overnatting og alle måltider. (dagdeltager inkl. lunsj kr 3450,-)

Er kvinners kunst kvinnelig kunst? Vi setter søkelyset på kvinnelige malere, arkitekter, designere, forfattere og vokalister

Nestors 8. marsdager 2024 er gjennomgående viet kvinner og kunst. I et bredt perspektiv setter vi søkelyset på kvinnelige malere i kunsthistorien fra barokken til i dag. Kvinnelige arkitekter og designere kom relativt sent inn i historien, men vi skal hente dem frem og vise deres betydning. Kvinner i opera- og vokalhistorien skal belyses i ord og toner av en mezzosopran fra Den norske opera og ballett. Dagene avsluttes med litteraturhistoriens viktige kvinner med gjesteprofessor fra Universitetet i Bergen.

Programansvarlig og kursholder: Kunsthistoriker, dr. art i kunsthistorie og professor emeritus fra NTNU Wenche Findal

Kvinner i kunsten
Kvinner i kunsten
Kvinner i kunsten
Kvinner i kunsten

Program:

(Program med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Onsdag 6. mars (1100 - 1800 + filmkveld)

Kunsthistoriens første kvinnelige maler var Artemisia Gentilleschi fra barokkens epoke. Siden øker antallet kvinnenavn på 1600-tallet. Men det er først på 1800-tallet  kvinnelige malere gjør seg gjeldende med egne bidrag, og deretter stiger kurven radikalt både internasjonalt og nasjonalt v/ Wenche Findal. Kveldsfilm: Frida Kahlo

 

Torsdag 7. mars (0900 - 1800 + filmkveld)
Kvinnelige arkitekter med ansvar for egen praksis kommer sent inn i kunsthistorien, og kvinnelige designeres historie er enda mer skjult, men vi skal se det finnes mange, selv om de sto i skyggen av herrene. (WF) Film lagt inn i forelesningene: Eileen Gray, arkitekt og designer. Etter lunsj kommer mezzosopran/pedagog Zuzanna Foremska fra Den norske opera sammen med pianist Kristin Lunde. Zuzanna skal synge og forelese over tema «Kvinnelige karakterer i vokalverdenen». Kveldsfilm: Tár (om en av de første kvinnelige dirigenter i Philharmonien, Berlin)

 

Fredag 8. mars (0900 - 1300)

I litteraturhistorien har det vært kvinnelige poeter og forfattere siden antikken. Om denne historien foreleser professor emerita, Universitetet i Bergen, Ellen Mortensen. På selveste 8. marsdagen tar vi, før lunsj, plenumsdiskusjonen: «Er kvinners kunst kvinnelig kunst?» – Spørsmål og diskusjon.

Prisinfo  •  Påmeldingsregler

bottom of page