Litteraturhistorie del 2

23. - 25. september • kr 2450,- (flyttet fra mai)

Den lange litterære tradisjon

All kunst, ja all menneskelig aktivitet tilhører en tradisjon, og for å kunne se hva det nye består i, er det god grunn til å være kjent med litteraturhistorien. Da kan man kjenne igjen alle koder og motiver og se hvordan mye ikke er helt nytt, men bygger på og er inspirert av noe eldre. Vi starter i 2. modul med et overblikk over fire forskjellige måter litteraturen har vært oppfattet på gjennom tidene, og skal se hvordan de er virksomme i dag også. Deretter går vi kronologisk frem med start i antikkens sentrale verker, og når i dette modul frem til det man kaller modernitetens begynnelse omkring 1600. En egen liten bolk vil bli viet til dramaets teori og historie.

Velkommen til andre del av 4 moduler litteraturhistoriekurs gjennom 2020/21.
Se hele kursoversikten her!

NB! Hvert kurs kan taes uavhengig av hverandre!

 

Kursholder: Litteraturviter Jan Olesen

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Onsdag 23. september

Kl 1100 - 1800 Kaffeservering ved ankomst fra kl 1000

Etter å ha gjenoppfrisket begrepet «intertekst» fra modul 1, starter vi med å se nærmere på fire måter å anskue litteraturen på. Den amerikanske litteraturforsker Meyer H. Abrams har beskrevet og vist hvordan man gjennom historien har lagt vekslende vekt på viktigheten av fire ledd: tekstens innhold, leseren, forfatteren eller teksten som form. Man kan sette andre etiketter på: hhv. det mimetiske, det pragmatiske, det ekspressive og det objektive kunstsyn. Hva man anser som det viktigste, er selvsagt helt avgjørende for hvilken slags litteratur som blir vurdert høyt og lavt. Vi skal se historisk på disse fire former, og se
hvordan alle fire litteratursyn finnes side om side i dagens litteratur.

 

Torsdag 24. september

Kl 0900 - 1800

I begynnelsen var de gamle grekere. Vi skal torsdag formiddag se på den eldste litteraturen og se hvordan antikkens spor er synlige i dag, og hvordan mange elementer, motiver o.lign. i dagens litteratur og litteraturdebatt kan spores tilbake til sine tidlige røtter i antikken eller middelalderen. Både i antikken og innen kristendom har litteraturen et religiøst sikte, og det er derfor ingen tvil om at det skjer noe nytt når litteraturen blir verdsliggjort, begynner å bli forfattet på folkespråkene og i tillegg flytter ut i byens og bygdens rom med folkevisetradisjonen, trubadurene og de italienske bystater. I det hele tatt vil det bli lagt vekt på forskjellen på den muntlige fortelling og den skriftlige litteratur. 

 

Fredag 25. september

Kl 0900 - 1300

Den siste dagen vil ta for seg dramaets teori og utvikling, og vi starter igjen med de gamle grekere og den greske tragedie. Det er mye som er uforandret fra Aristoteles formulerte sin dramateori omkr. 300 f.K., men det skjer noe sentralt nytt med menneskesynet i renessansen, og dramaet endrer seg vesentlig med William Shakespeare. Utviklingen går videre, og det moderne drama blir representert med Henrik Ibsen,
før vi til slutt skal se kort på dagens teaterform. Ligner den overhodet den greske lenger?


Kurspris:
 kr 2450,-  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristPåmeldingsfrist fortløpende • Begrenset antall plasser!

Ingenting å booke for øyeblikket