Litteraturhistorie del 3

10. - 12. februar • kr 2450,-

Begynnelsen på det moderne

At mennesket omkring 1600 kommer i sentrum for den åndelige oppmerksomheten forandrer litteraturen. Det er først et rasjonalistisk syn som preger litteraturen, men siden blir det en eksplosjon av former og ideer omkring 1800. Vi skal derfor dvele spesielt ved romantikken, som inneholder de spede begynnelser til alle former og temaer vi finner i våre dagers litteratur. Vi skal se generelt på 1800-tallets sosiale endringer som avspeiler seg i litteraturen, herunder bl.a. feminismen, og som også gjør at romanen blir vår tids største sjanger. Det blir dessuten en egen bolk med den russiske gullalder, en 1800-talls litteratur som får betydning i hele Europa.

Velkommen til tredje del av 4 moduler litteraturhistoriekurs gjennom 2020/21. Se hele kursoversikten her!
NB! Hvert kurs kan taes uavhengig av hverandre!

 

Kursholder: Litteraturviter Jan Olesen

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Onsdag 10. februar

Kl 1100 - 1745 Kaffeservering ved ankomst fra kl 1000

Modul 3 starter med en kort repetisjon av renessansen og humanismens nye syn på mennesket. De nye vitenskapelige oppfinnelser og oppdagelser på 16-1700-tallet og den nye verden som oppdages, får alle betydning for litteraturen. Dette nye verdenssyn fører også med seg det at det oppstår en ny sjanger, essayet, som vi skal prøve å plassere i genrelandskapet. Også den moderne romanen oppstår omkring 1600, og vi skal se spesielt på Don Quijote av Miguel Cervantes. Utover på 1700-tallet kommer perioden vi kjenner som opplysningstiden, og dette rasjonalistiske syn på mennesket gir igjen nye former for litteratur.

 

Torsdag 11. februar

Kl 0900 - 1730

Torsdagen står i romantikkens tegn. Det er kursholders påstand at romantikken omkring 1800 medfører en eksplosjon av former og temaer, som gjør at litteraturen på dette tidspunkt nå inneholder alt, og finnes i alle former. Overdrevet kan man si at alt heretter er gammel vin på nye flasker. Vi dveler derfor ved de forskjellige former for romantikk som alle i større eller mindre grad er en direkte reaksjon på rasjonalismen i opplysnings-tiden - og en fremhevning og vektlegging av det rasjonalismen glemte: naturen, følelsen
og friheten. Vi skal se på opphavet for genrer som krim, feminismen, den selvbiografiske litteratur m.m. 

 

Fredag 12. februar

Kl 0900 - 1300

Begynnelsen av 1800-tallet er en mangfoldig, ja, nærmest kaotisk metode. Der romantikken stadig er en litteratur for de få, begynner utover på 1800-tallet leserskaren å bli større og nye former for diktning kommer til. Side om side med romantikken løper til dels allerede det som skal bli den viktigste litterære genre frem mot vår tid: Romanen, og som romantikken var en reaksjon på opplysningstiden kommer realismen som en ny reaksjon. Impulsene kommer nå raskere og lengere borte fra, og på slutten av 1800-tallet kommer den russiske litteratur til å spille en stor rolle som inspirasjonskilde. Samtidig skjer det også en markant endring i hvilken litteratur som etterspørres av publikum, noe som fører til at man etter hvert kan se en oppdeling av det litterære landskap, i en sondring som griper tilbake til det grunnleggende spørsmål om hva litteratur er,
og hva diktning skal og kan brukes til.


Kurspris: kr 2450,-  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

Frist: Påmeldingsfrist fortløpende • Begrenset antall plasser!