Litteraturhistorie del 4

14. - 16. februar 2022 • kr 3900,-

Moderne litteratur

I fjerde og siste modul skal vi se nærmere på noen av de viktigste kategorier i litteraturen de siste 100 år. Det blir fokus på mange enkeltverker som har formet litteraturen eller enkelte kortere perioder og geografiske områder som har vært med på å utvikle den. Med utgangspunkt i noen av de mange nye former skaper vi oss et overblikk over mangfoldet. Hva er for eksempel egentlig magisk realisme eller post-modernisme? Og hvordan ser det ut med litteraturen i vår egen tid? Det vil til slutt bli en oppsummering av hele kurset

Velkommen til fjerde og siste del av 4 moduler litteraturhistoriekurs.
NB! Hvert kurs kan taes uavhengig av hverandre!

 

Kursholder: Litteraturviter Jan Olesen • Les mer om Jan her

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 14. februar

Kl 1100 - 1745 Kaffeservering ved ankomst fra kl 1000

Modul 3 viste oss bl.a. hvordan det litterære landskap ble splittet i forskjellige holdninger til hva litteratur er, og hva diktning skal og kan brukes til. Denne tendens forsterkes ytterligere, og på starten av 1900-tallet får man en rekke nye ismer som alle kan sammenfattes under sekkebetegnelsen «modernisme». Modernisme er derfor et svært vidt begrep, og vi skal prøve å nøste opp i noen av disse underkategorier. Det vil dessuten bli forsøkt gitt et svar på hvorfor mye av dette ikke får så stort et avtrykk i norsk litteratur.

 

Tirsdag 15. februar

Kl 0900 - 1730

De moderne medier er en medvirkende årsak til et stadig sterkere ønske om å dele åndsprodukter inn i pene kategorier, og man taler derfor i stadig større grad om forskjeller mellom retninger, bevegelser, nasjonale forskjeller osv. Og selv om det er i detaljene, og ofte i enkeltpersoner, disse forskjeller viser seg, så er det ikke uinteressant å se på noen av disse begrepene da man ofte vil støte på dem i medienes omtale av litteratur. Vi skal se på de strømninger som på 1900-tallet har hatt størst innflytelse på vår egen litteratur: den anglo-amerikanske, den tyske etter krigen, og ikke minst den franske «ny-roman» som den fremkommer knyttet til, eller i strid med eksistensialismen. Vi skal også se på den rent samfunnsbevisste litteratur, som kan handle om virkelige hendelser, eller skape sine egne i strid med virkeligheten. Helt til slutt skal vi ta for oss to former fra fremmede egne: Post-kolonial litteratur og såkalt «magisk realisme».

 

Onsdag 16. februar

Kl 0900 - 1300

Modernisme er en sekkebetegnelse, og følges av «post-modernisme» som ikke er mindre omfattende.
Det er dog også her mulig å skille ut visse forhold som gjør seg gjelden og vi skal slutte kurset med å se på trekk ved postmodernismen. Dette fører oss over i vår egen tids litteratur, som har visse kjennetegn som atskiller seg fra det foregående. Som det aller siste skal vi prøve å sammenfatte alle disse tankene, muligens får vi tilmed gitt et svar på hva en god bok er.


Kurspris: kr 3900,- •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

Frist: Påmeldingsfrist fortløpende • Begrenset antall plasser!