Litteraturhistorie 2020/21

Hvis du liker å lese, men ønsker å trenge litt dypere inn i litteraturen er et kurs i litteraturkunnskap
noe for deg! 

Kurset er i fire moduler, der første modul er en introduksjon til en del litterære grep og begreper, og gir en grunnleggende kunnskap som vil gjøre lesningen rikere. Den vestlige litteraturhistorien utgjør en 2500 år lang sammenheng, og det kan være nyttig å kjenne til klassikerne, både norske og utenlandske. I de neste tre modulene ser vi derfor nærmere på de historiske litterære periodene, og vil få en innsikt ide mest sentrale verker fra antikken til vår egen tid.

 

Kursholder: Litteraturviter Jan Olesen

26. - 28. februar 2020

 Litteraturhistorie modul 1 

Første modul vil gi en grunnleggende innføring i en del litterære grep og begreper. Dette er først og fremst for å få en bevissthet om hva litteratur er...

10. - 12. feb. 2021

 Litteraturhistorie del 4 

Moderne litteratur. I fjerde og siste modul skal vi se nærmere på noen
av de viktigste kategorier i litteraturen de siste 100 år...

23. - 25. sept. 2020 • FLYTTET!

 Litteraturhistorie modul 2 

Litteraturen tilhører en tradisjon, og det er god grunn til å være kjent med litteraturhistorien for å kunne kjenne igjen alle koder og motiver...

25. - 27. nov. 2020

 Litteraturhistorie modul 3 

Begynnelsen på det moderne.
At mennesket omkring 1600 kommer
i sentrum for den åndelige oppmerk-

somheten forandrer litteraturen...