Litteraturhistorie 2020

Hvis du liker å lese, men ønsker å trenge litt dypere inn i litteraturen er et kurs i litteraturkunnskap
noe for deg! 

Kurset er i fire moduler, der første modul er en introduksjon til en del litterære grep og begreper, og gir en grunnleggende kunnskap som vil gjøre lesningen rikere. Den vestlige litteraturhistorien utgjør en 2500 år lang sammenheng, og det kan være nyttig å kjenne til klassikerne, både norske og utenlandske. I de neste tre modulene ser vi derfor nærmere på de historiske litterære periodene, og vil få en innsikt ide mest sentrale verker fra antikken til vår egen tid.
 

Modul 1: 26. - 28. feb. • Modul 2: 6. - 8. mai • Modul 3: 23. - 25. sep. • Modul 4: 25. - 27. nov.

 

Kursholder: Litteraturviter Jan Olesen

 Litteraturhistorie modul 1 

26. - 28. februar 2020

Første modul vil gi en grunnleggende innføring i en del litterære grep og begreper. Dette er først og fremst for å få en bevissthet om hva litteratur er...

 Litteraturhistorie del 4 

25. - 27. november 2020

Moderne litteratur. I fjerde og siste modul skal vi se nærmere på noen
av de viktigste kategorier i litteraturen de siste 100 år...

 Litteraturhistorie modul 2 

6. - 8. mai 2020

Litteraturen tilhører en tradisjon, og det er god grunn til å være kjent med litteraturhistorien for å kunne kjenne igjen alle koder og motiver...

 Litteraturhistorie modul 3 

23. - 25. september 2020

Begynnelsen på det moderne.
At mennesket omkring 1600 kommer
i sentrum for den åndelige oppmerk-

somheten forandrer litteraturen...