Litteraturhistorie del 1 - bli en bevisst leser!

26. - 28. februar • kr 2450,-

Liker du å lese, men ønsker å gå litt dypere ned i litteraturen?

Da er et kurs i litteraturkunnskap noe for deg! Kurset er i fire moduler, der denne første modulen vil gi en grunnleggende innføring i en del litterære grep og begreper. Dette er først og fremst for å få en bevissthet om hva litteratur er. Vi skal se nærmere på en del tekst- og tolkningsteorier, fortrinnsvis innen den episke sjanger, men i øvrig vil alle sjangre bli dekket. Selv om det blir fokus på rent formelle og strukturelle elementer, vil det være lesegleden som står i sentrum. En slik grunnleggende kunnskap vil gjøre lesningen rikere. Det vil selvsagt også være mulighet for å ta opp spesielle tema det er allmenn interesse for.

Velkommen til første del av 4 moduler litteraturhistoriekurs gjennom 2020

 

Kursholder: Litteraturviter Jan Olesen

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Onsdag 26. februar

Kl 1100 - 1800 Kaffeservering ved ankomst fra kl 1000

Å være en bevisst leser betyr å være oppmerksom på sider ved litteraturen som man ikke tenker over, men som er styrende for leserens oppfatning og fulle av betydning i leseprosessen. Den første dagen blir en rekke tilsynelatende innlysende begreper undersøkt. Vi skal starte med å betrakte litteraturen utfra en enkel modell der vi har en avsender, en tekst og en mottaker. Utfra dette stiller vi spørsmålene: Hva er litteratur? Hva er litteraturens formål, dvs. hvorfor leser vi, og hvorfor skriver forfattere? Ja, hva er en forfatter egentlig? Til slutt denne dagen skal vi se litt på om det overhodet er mulig å oppstille kvalitetskriterier for litteratur: Hva er en god bok?

Torsdag 27. februar

Kl 0900 - 1800

Alle bøker tilhører en sjanger. Disse sjangerne er ikke konstante størrelser, de er blitt formet opp gjennom litteraturhistorien, og de utfordres fortsatt av forfattere. Vi starter dagen med å stille spørsmålet: Betyr det noe hva en sjanger er? I dagens hovedtema skal vi se på den såkalte strukturalistiske litteraturteori som ble en hovedretning i den litterære analyse på 1960- og 70-tallet. Selv om strukturalismen senere er blitt latterliggjort, har synet likevel skapt en ny innsikt i tekster av alle slag. Metoden har medført en rekke interessante grep og teknikker til å trenge dypere inn i en tekst, og dermed til å berike lesningen. Vi skal bl.a. se på ett av de vesentligste områdene innen strukturalismen: begrepet intertekst, dvs. at en tekst henspiller på en annen tekst. Det blir en sammenhengende beskrivelse og presentasjon av en samling (strukturalistiske) begreper som alle vil skape både bevissthet om teksten og gi en rikere lesning.

Fredag 28. februar

Kl 0900 - 1300

Etter å ha tatt med enda noen tekstbegreper skal vi bevege oss over til selve lesningen. De strukturalistiske elementer er ikke i seg selv å tolke en tekst, eller å oppleve den. Elementene vil kunne forklare en tekst, men det krever en leser til å forstå teksten. De episke elementer er tolkningsredskaper som det er interessant å kjenne til, ikke minst fordi det vil hjelpe i forståelsen av mer komplekse tekster. Å lese en tekst blir ofte oppfattet som synonymt med å tolke. Vi skal derfor avslutte kurset med å se på hermeneutikk og tolkning - og oppfattelsen av hvordan leserens (fortolkerens) oppgave har endret seg.

FristFULLFØRT!