Matematikk for besteforeldre - kveldskurs

20. og 27. august og 3. september • Ingen kursavgift AVLYST!

Bruk av digitale hjelpemidler i matematikkundervisningen på barne- og ungdomstrinnet.

Ønsker du å friske opp egne matematikk-kunnskaper, eller kanskje også å være til leksehjelp for egne barnebarn? Da er dette kurset noe for deg. De aller fleste temaene i matematikken på barnetrinnet er
stor sett de samme, men måten det undervises på og måten en forsøker å få barna til å lære og ikke
minst forstå matematikk på, er mye endret, ikke minst ved hjelp av digitale hjelpemidler.

 

Program og temaer:

Tall, Målinger, Geometri, Statistikk, Algebra, Sannsynlighet og Kombinatorikk, og Funksjoner.

 

Vi kommer til å ta for oss alle temaene og følge utviklingen oppover i klassetrinnene. Vi vil legge vekt på ulike metoder som er benyttet og som benyttes for at barna lettere skal lære og ikke minst forstå matematikken. Her kommer digitale hjelpemidler sterkt inn i bildet. Mye av dette er nok nytt for mange besteforeldre. 

 

Høsten 2020 skal det gradvis innføres nye læreplaner for hele det 13 årige utdannelsesløpet. I matematikk på barnetrinnet er begreper som «dybdelæring» og «koding» sterkt vektlagt. Vi kommer derfor til å bruke litt tid på koding/programmering. 

 

Kursholder: Tore Gjelsås, pensjonert lektor: Født i 1944 i Ramnes. Cand real med hovedfag i biologi 1970. Var ansatt som lektor ved Tønsberg gymnas/Greveskogen videregående skole 1971-2016, de siste årene som studierektor. Han har i tillegg til biologi undervist i matematikk og naturfag.

Tid: Kurset går over 3 kvelder (torsdager) • Kl 1800 - 2100

Sted: Melsomvikveien 79

FristAVLYST - NYTT KURS I 2021

(Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

Ingenting å booke for øyeblikket