Modernismen

Modernismen

Dato i 2022 kommer!

Det moderne og modernismen (ca 1850 til i dag)

Etter den franske revolusjon 1789 ble Folket selv sentrale aktører, og fra 1850 ble la vie moderne hovedmotiv i moderne kunst og arkitektur. Det realistiske livet var det nye innholdet som fordret nye former, og det kom en eksplosiv nytenkning rundt maleriets og arkitekturens tradisjonelle skjema. Alt som skjedde på 1800-tallet dannet forutsetningene for modernismens gjennombrudd rundt 1910. - Dette året regner vi som starten på modernismens epoke, - noe vi fremdeles er en del av.

Kursholder: Wenche Findal er dr. art i kunsthistorie og professor emeritus fra NTNU • Les mer om Wenche her