top of page
Mat og mysterier

Mord og mysterier AVLYST!

13. - 15. februar • kr 4300,- (uten overnatting kr 3100,-)

Er du krimentusiast og vil fordype deg i flere sider av kriminalitetens vesen? Og vil du være med på å løse et mordmysterium?

Krimlegenden Nils Nordberg kommer. Det vil bli levende hørespill og krimlitteratur i bok, film og tv der vi blant annet ser noen klassiske eksempler på overføring fra bok til levende bilder. Politiet vil fortelle om nye etterforsknings- og avhørsmetoder og uløste saker som får ny aktualitet. Møt tidligere straffedømt og en advokat som begge vet mye om forbrytelse og straff. Du vil også bli invitert til diskusjoner og dilemmaer rundt straffens formål og konsekvenser - og ikke minst; under et måltid skjer det en forferdelig forbrytelse og du vil bli invitert til å delta i et rollespill der oppdraget blir å løse saken! Velkommen til spennende februardager i Melsomvik!


Disse bidrar: Krimlegende Nils Nordberg, litteraturviter Jan Olesen, politioverbetjent og høy- skolelærer Angeir Anholt, tidligere straffedømt Henrik Larsen og advokat Jon Anders Hasle

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)


Mandag 13. februar (kl 1230 - 2100)

Politioverbetjenten beskriver: Hvem er egentlig etterforskeren? Politiavhørets utvikling. Årsaker til at feil kan skje i etterforskningen. Utviklingen av kunnskapsbasert etterforskning. Kriminalforfatteren om «Mystikk og mørke gjerninger»: Kriminalfortellingens røtter går langt tilbake, men som moderne genre er den bare et par hundre år gammel. Og mer blomstrende enn noen gang, ikke minst i vår egen del av verden. Hva finner vi i dette villnisset, som har bredd seg til alle underholdningsformer, bøker, TV, radio, film? Hva slags arter og vekster har grodd og gror der? Nordberg guider oss gjennom floraen av utspekulerte forfattere, skarpøyde etterforskere og durkdrevne lovbrytere. Som tidligere sjef for Radioteatrets studio for mystikk og mørke gjerninger kommer han selvsagt også inn på sin egen spesialitet, hørespillet.

Tirsdag 14. februar (kl 0900 - 2100)
Litteraturformidleren inviterer oss til å se enda litt nærmere på krimsjangeren, historisk og i dag: Vi skal også oppdage at forbrytelse synes å være et svært sentralt element i all litteratur, også den som ikke defineres som krim. Hvorfor kan det være slik? Spenningselementet i krimmen egner seg svært godt til filmatisering og temaet «Adapsjon: Fra bok til film» blir behandlet, før vi ser André Bjerkes klassiker: De dødes tjern fra 1958, basert på romanen fra 1942. 
Deretter stiller vi spørsmålet: Forbrytelse lønner seg ikke, heter det. Lønner straff seg? Dette skjer dels gjennom litteratur som omhandler fengsel og straff, og dels ved møtet med en tidligere straffedømt og en strafferettsadvokat. De to sistnevnte har begge lang erfaring på hver sin side av loven og bidrar til å belyse temaet ut ifra virkeligheten.

Onsdag 15. februar (kl 0900 - 1300)
Med den kunnskapen vi nå har fått om kriminalitet og ikke minst om hva straff er, og om straff utelukkende har en positiv virkning, er dette dagen for diskusjoner og samtaler rundt temaet. 
Er strafferammene i straffeloven riktige? Og hva med uetisk, men ikke ulovlig adferd? Kursdeltakerne vil bli presentert for et par-tre saker av forskjellig karakter og skal i grupper («folkejuryer») komme frem til en passende straff for den skyldige. Etterpå presenteres og diskuteres resultatene i plenum. Kanskje vi i hvert fall får et innblikk i hvor vanskelig slike avgjørelser egentlig er. Endelig vil dagen og hele kurset bli avsluttet med en oppsummering som vil lede oss frem mot et forsøk på å besvare spørsmålet om hvorfor krim er så populært.


Kurspris: kr 4300,-  (uten overnatting inkl. lunsj kr 3100,-) •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristArrangementet er dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte!