top of page
Musikk og hjernen

Musikk og hjernen

16. - 17. november • kr 1900,- (uten overnatting kr 1200,-)

Ny mulighet - en publikumssuksess!

 

Hva er musikk og hvordan påvirker den oss?

Gjennom kultur- og musikkhistoriske eksempler og innsikter fra moderne nevrobiologisk forskning, vil vi løpet av disse to dagene forsøke å komme litt nærmere musikkens grunnleggende vesen fra de høyst ulike, men likevel utfyllende, perspektivene til en musikkprofessor og en nevrolog. Med tallrike eksempler i både musikk og tale søker Wolfgang Plagge og Are Brean forsøksvise svar på spørsmål som: Hva er musikk? Hvorfor har vi musikk? Hva var affektlæren, og hvorfor er den aktuell fortsatt i dag? Hva er synestesi? Hva er egentlig «å sanse»? Og hva er absolutt gehør? Det er ingen som helst grunn til å forvente fullt tilfredsstillende svar på noen av disse spørsmålene. Men det er grunn til å forvente mye undring, mange avsporinger, mye moro. Og ikke minst; mye musikk!


Kursholdere: Wolfgang Plagge er komponist, pianist, professor ved Norges musikkhøgskole. Plagge har også fått en stor tilhengerskare blant folk flest gjennom sitt virke som foredragsholder, musikkformidler i NRK og på festivaler. Han debuterte i Universitetets aula i Oslo bare 12 år gammel og har siden mottatt en lang rekke nasjonale og internasjonale priser og utmerkelser for sin musikk og formidlingsevne.

Are Brean er spesialist i nevrologi, sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening og førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole der han underviser om musikk og hjernen. Brean mottok Norsk nevrologisk forenings formidlingspris 2019 for sin fremragende formidling gjennom mange år, både som redaktør, forfatter og foredragsholder. Han skrev boken
«Musikk og hjernen» sammen med Geir Olve Skeie og har i tillegg utgitt tre kokebøker!

"Spennende og store tankesprang, som ble bundet godt sammen! Usedvanlig dyktige forelesere - deilig musikk, levende!" Fra deltager på forrige kurs

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)


Torsdag 16. november (kl 1345- 2130)

Denne dagen er viet til mye musikk! I tillegg får vi også en innføring i hvordan musikken påvirker hjernen, og snakker om hvorfor alle samfunn vi kjenner til, gjennom alle tider, holder seg med noe så tilsynelatende unyttig som musikk. Gjennom eksempler fra både lyd og andre sanseopplevelser diskuterer og viser vi noen generelle, og kanskje overraskende, prinsipper for sansning som fenomen. Og som oppspill til middagen avslutter vi med å gjennomgå hvordan hjernen inkorporerer alle sanser i et sensorium commune i opplevelsen av mat og måltid. Vi avslutter kvelden med en underholdende musikk-quiz.

Fredag 17. november (kl 0900 - 1700)
Med utgangspunkt i det fascinerende fenomenet synestesi benytter vi formiddagen på å diskutere opplevelsen av musikk og musisk kommunikasjon fra et både nevrologisk, kunstnerisk og kulturhistorisk ståsted. Og som en innledning til visningen av filmen Amadeus etter lunsj gjennomgår vi affektlæren i Mozart og Salieris samtid og ettertid.


Kurspris: kr 1900,-  (uten overnatting inkl. lunsj kr 1200,-) •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

Frist: Påmeldingsfrist fortløpende

bottom of page