top of page
Utendørs utdanning

Naturkunnskap 2024 • Klima & miljø
INGEN KURSAVGIFT!

Hvordan kan vi som voksne være sammen med og styrke barns opplevelse, kunnskap og undring i og om natur, miljø og klima?

Med de utfordringer som menneskeheten står overfor med klima- og miljøkrise, er det viktig å styrke både voksnes og barns interesse og engasjement for disse spørsmålene. En av forutsetningene for dette, er at barn og voksne har et forhold til natur. Mange voksne syns de vet for lite om «natur» og om miljøspørsmål, og enda mindre om hvordan de skal kunne ha en dialog med barn om alt dette.


Det er lagt opp til fire kurs basert på årets fire sesonger: Vinter, Vår, Sommer og Høst. Kursene kan også taes uavhengig av hverandre.

Kursansvarlig: Universitetslektor i biologi Øyvind Wistrøm i samarbeid med Besteforeldrenes
Klimaaksjon i Vestfold

Vår

8. - 9. april

Programinnhold:

 • Naturen om våren med vekt på fuglelivet. (Inne og ute)

 • Naturen om våren med vekt på plantelivet. Også om plantenes kamp for tilværelsen.

 • Naturmangfold

 • Enkel økofilosofi

 • Humlevennlige planter i hagen og på balkongen.

 • Hvordan bruke bøker, historier, eventyr etc om naturen?

 • Hvordan snakke med barnebarn om miljøutfordringer?

Fullført!

Naturfagkurs vår
Naturkunnskap sommer

Sommer

17. - 18. juni

Programinnhold:

 • Naturen om sommeren

 • Grunnleggende økologi og økosystemer, med fokus på hav og strand

 • Hva lever på stranda? (inne og ute)

 • Om insekter og annet småkryp. Og hvordan fange dem og finne ut av hva det er?

 • Om sommerens planter. Litt systematikk og hvordan finne ut hva blomstene heter. (inne og ute)

 • Hva skjer med Oslofjorden? Og hva kan vi gjøre med det?

 • Klimaglede.

Fullført!

Høst

23. - 24. september

Programinnhold:

 • Naturen om høsten

 • Litt enkel geologi: hvorfor ser landskapet ut som det gjør?

 • Hvordan snakke med barna om naturen

 • Hva skjer med dyr og insekter om høsten? 

 • Fugler og hvorfor og hvordan noen flyr til «syden»

 • Om vær og klima

 • Hva er en sopp

Interessert?

Naturkunnskap høst
BKA vinter

Vinter

18. - 19. november

Programinnhold:

 • Naturen om vinteren. Hva betyr vinteren for dyr og planter, og hvordan overlever de?

 • Spor og sportegn. Hvordan kan vi oppleve å se dyr, fugler og planter om vinteren? (Inne og ute)

 • Hvordan hjelpe dyr og fugler om vinteren? Praktisk økt der vi lager fuglemat og fuglekasser.

 • Jordas tåleevne – hvordan leve i tråd med FNs bærekraftmål og samtidig ta hensyn til Jordas tåleevne?

 • Himmelen over oss. Om astronomi og stjerner og himmelrommet (inne og ute).

 • Menneskets utvikling og historie. Hvorfor er vi så «vellykkede» som art?

 • Hva kan vi gjøre sammen med barnebarna for å «hjelpe» naturen?

Interessert?

bottom of page