top of page
Utendørs utdanning

Naturkunnskap 2023 • Klima & miljø

Hvordan kan vi som voksne være sammen med og styrke barns opplevelse, kunnskap og undring i og om natur, miljø og klima?

Med de utfordringer som menneskeheten står overfor med klima- og miljøkrise, er det viktig å styrke både voksnes og barns interesse og engasjement for disse spørsmålene. En av forutsetningene for dette, er at barn og voksne har et forhold til natur. Mange voksne syns de vet for lite om «natur» og om miljøspørsmål, og enda mindre om hvordan de skal kunne ha en dialog med barn om alt dette.


Kurset er i samarbeid med Besteforeldrenes Klimaaksjon i Vestfold. Det er lagt opp til fire kurs basert på årets fire sesonger: Vinter, Vår, Sommer og Høst. Kursene kan også taes uavhengig av hverandre.

Kursansvarlig: Universitetslektor i biologi Øyvind Wistrøm

Pris: Ingen kursavgift for selve kurset  •  Påmeldingsregler

Er du dagdeltager og ønsker buffetlunsj er prisen kr 250,- pr dag. Ønsker du overnatting er totalprisen kr 2450,- (inkl. alle måltider)

BKA vinter

23. - 25. januar • Ingen kursavgift

 Naturkunnskap • Vinter 

Naturglede, undring, klima og miljø: Hvordan kan vi som voksne være med å styrke barns opplevelse og kunnskap i og om natur? Samarbeid med BKA ...

Naturkunnskap høst

25. - 27. sept. • Ingen kursavgift

 Naturkunnskap • Høst 

Naturglede, undring, klima og miljø: Hvordan kan vi som voksne være med å styrke barns opplevelse og kunnskap i og om natur? Samarbeid med BKA ...

Naturfagkurs vår

17. - 19. april • Ingen kursavgift

 Naturkunnskap • Vår 

Naturglede, undring, klima og miljø: Hvordan kan vi som voksne være med å styrke barns opplevelse og kunnskap i og om natur? Samarbeid med BKA ...

Naturkunnskap sommer

31. mai - 2. juni • Ingen kursavgift

 Naturkunnskap • Sommer 

Naturglede, undring, klima og miljø: Hvordan kan vi som voksne være med å styrke barns opplevelse og kunnskap i og om natur? Samarbeid med BKA ...

bottom of page