top of page
Demonstranter

NYHET! Vi lanserer i 2024: NESTORSEMINARET

5. - 7. februar • INGEN KURSAVGIFT! (les prisinfo nederst)

I FEBRUAR 2024 LANSERER VI VÅRT ÅRLIGE SEMINAR MED ET SAMFUNNSAKTUELT TEMA!

 

Årets tema: Demokrati, selvfølgelig?

Er felles verdier limet i et samfunn? Vil demokrati alltid være bedre for folket enn diktatur? Hvilken betydning har det for demokratiet at vi tør å uttrykke våre meninger? Og hvor mange kameler må vi svelge for at alle skal få lov til å mene det de vil?

 

Årets viktigste tema må vel være dette: Demokrati? Med spørsmålstegn etter. For demokrati, som vi trodde var eneste farbare vei i verden er ikke lenger en selvfølge. På dette kurset skal vi fordype oss i temaet ved hjelp av fagfolk som på fulltid jobber med demokratispørsmål, forskning og informasjon, til dels også internasjonalt. Vi skal lære om demokratiets historie, bølger/motbølger, styrker og svakheter. Vi inviteres til å delta i øvelser i å være uenige og å bruke hodet til å tenke kritisk. Og vi får møte en representant fra et samfunn der det å ytre seg fritt kan føre til store konsekvenser.

Om foredragsholderne:

Carl Henrik Knutsen er professor, forskningsgruppeleder på Institutt for statsvitenskap, UiO med en bistilling som forsker hos PRIO. Leder flere store prosjekter knyttet til demokratisering og politikk i diktaturer og er en av lederne for det verdensomspennende Varieties of Democracy-prosjektet. Har skrevet flere bøker/artikler innen demokratiforskning, og forskningen hans har vunnet flere priser både nasjonalt og internasjonalt.

 

Vibeke Riiser-Larsen har bakgrunn fra sosiologi og økonomi, Erik Tunstad som biolog. De er begge til daglig forfattere og vitenskapsskribenter og har skrevet fire bøker sammen: Neandertal, Kritisk tenkning, Årstidene og Evig kjærlighet. Foto: Arnfinn Pettersen

 

Lars Laird Iversen er sosiolog med MF vitenskapelige høyskole. Han jobber med religion, mangfold, uenighet, demokrati, skole, nasjonal identitet og antirasisme. Han har blant annet skrevet bøkene Uenighetsfellesskap og Lykkeforskning: en sosiologs oppdagelsesreise. Iversen bor med familien på Lindeberg i Oslo, og liker å løpe sakte på stier. Foto: Julie Holdal Hansen

 

Fribyforfatter introduseres av Steinar Engeland, VFK:

Moloud Hajizadeh

Journalist og kvinnerettighetsforkjemper Moloud Hajizadeh fra Iran kom til Norge som fribyforfatter i 2021. Hun kommenterte det siste valget i Iran hos BBC og andre medier og fra Norge jobber hun frilans for avisen The Independents persiske avdeling. Hajizadeh er blitt truet, forfulgt og fengslet for sine ytringer og representerer derfor de mange som opplever hva det er å måtte kjempe for rettigheter som andre tar for gitt.

Nestorseminaret
Demokrati
Nestorseminaret

Program:

(Program med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 5. februar (kl 1400 - 1800)

Hva er demokrati? v/Carl Henrik Knutsen
Hva er egentlig demokrati, og hvordan kan vi måle det? Demokratiets globale utvikling: demokratibølger og motbølger fra den franske revolusjonen til vår tid. Demokrati vs diktatur. Hvordan står det til med det norske demokratiet? Styrker, svakheter og forbedringspotensialer for det norske høykvalitetsdemokratiet.

Besøk av en fribyforfatter (icorn.org), introdusert av fribyansvarlig i Vestfold og Telemark, Steinar Engeland.

 

Tirsdag 6. februar (kl 0900 - 1800)

Uenighetsfellesskapet v/Lars Laird Iversen
Introduksjon til begrepet Uenighetsfellesskap: Hvorfor felles verdier ikke er samfunnets lim. Hvordan er det relevant i våre hverdagslige fellesskap? Norge som demokratisk uenighetsfellesskap. Samtaler.

Uenighetsfellesskap for viderekommende: Menneskesynet som ligger til grunn for uenighetsfellesskap. Synet på sannhet som ligger til grunn for dette fellesskapet. Uenighetsfellesskap etter 10 år - kritikk og justering. Samtaler.

 

Onsdag 7. februar (kl 0900 - 1200)

Kritisk tenkning v/Vibeke Riiser-Larsen og Erik Tunstad:
Det å tenke kritisk er en evne som det er viktig å ha aktivert. Riiser-Larsen og Tunstads foredrag bygger på boken Kritisk tenkning, som de har skrevet sammen. De tar for seg bl.a. konspirasjonsteorier, falske nyheter, ytringsfrihet og kildekritikk. Publikum vil bli involvert underveis og det blir god anledning til innspill og diskusjoner i siste del av økten.

Prisinfo: 

Vi ønsker at Nestorseminaret skal være en møteplass hvor alle kan delta og seminaret er uten kursavgift. Som dagdeltaker kan du bestille lunsjbuffet tirsdag og som bodeltaker kan du bestille overnatting og alle måltider under seminaret. 

 

Lunsjbuffet tirsdag kr 275,- pr person. Bodeltaker med overnatting i enkelt- eller dobbeltrom med alle måltider; kr 1990,- pr person.

FÅ LEDIGE PLASSER IGJEN!

 

•  Påmeldingsregler

bottom of page