Norsk filmhistorie - seminar

18. - 20. november • kr 2850,-

Filmhistorie gjennom nasjonalromantikken i stumfilmtiden og gullalderen på 30-tallet!

Norsk film er i rivende utvikling. Fra en sped begynnelse i 1907 gjennom nasjonalromantikken i stumfilmtiden og gullalderen på 30-tallet med bl.a. Fant og Gjest Baardsen, ble etterkrigstiden en utvikling innen auteurfilm og genrer - ikke minst okkupasjonsdramaene til Arne Skouen. 60-tallet ble modernismens ti-år og 70-tallet så begynnelsen på sosialrealismen med Anja Breiens kvinnefilmer. Siden 2000 har vi sett et rivende utvikling takket være en ny norsk filmskole, nye finansieringsformer og et ungdommelig valg av innhold og historier. De store heltene er tilbake i filmer som Max Manus, Kon Tiki, Kongens nei og den 12. mann. Nye TV-serier som Okkupert og 22. juli er i ferd med å overta kinoens dominerende plass. Velkommen til 3 dagers seminar i norsk filmhistorie!

 

Kursholder: Jan Erik Holst er redaktør og filmhistoriker og tidligere leder av Norsk filminstitutt.
Bent Hamer (norsk filmregissør) er invitert med som aktør. (Anja Breien har dessverre måttet melde avbud).

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Onsdag 18. november

Kl 1100 - 1730. Kaffeservering ved ankomst fra kl 1000

Velkommen og introduksjon: Hva er kjennetegnene på den norske filmhistorien?
Fase 1 og 2: Stumfilmtidens nasjonalromantiske periode som; Fante, Anne og Brude-ferden i Hardanger og Kommunal kinodrift. Lydfilmen kommer, Gullalderen og arbeiderfilmen på 30 tallet: Fant, Gjest Baardsen og Gryr i Norden samt oppstarten på Norges første filmstudio Norsk film A/S. Fase 3: Krigsårenes komedier og krimfilmer, Den forsvunne pølsemaker, filmstjerner og propagandefilm som; Unge Viljer og tysk påvirkning.

 

Torsdag 19. november

Kl 0930 - 1730

Fase 4: Etterkrigstidens okkupasjonsdrama, en ny generasjon regissører og starten på statlige filmstøtteordninger. Litterære filmatiseringer og samproduksjoner med utlandet. Fase 5 og 6: 1960- og 70-tallet med eksperimenter, den moderne bevissthet, sosialrealisme og kvinnefilm som; Anja Breiens Hustruer, Vibeke Løkkebergs Åpenbaringen. Vi skal også vise utdrag fra Olsenbanden-filmene og snakke om dem. NRK som filmaktør og fjernsynsformidler og fri kunstnerisk kortfilm.

 

Fredag 20. november

Kl 0930 - 1300

Fase 7 og 8: Norsk film blir internasjonal: Orions Belte og Veiviseren. Filmskoler og nytt Norsk filmfond, nye generasjoner og nytt innhold som; Buddy, Folk flest bor i Kina og Elling. Vi viser en hel spillefilm og gir oppgave i å skrive en omtale av filmen!

 

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset, bare interesse og entusiasme!


Kurspris: kr 2850,-  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristPåmeldingsfrist fortløpende • Begrenset antall plasser!

Filmhistorie gjennom nasjonalromantikken i stumfilmtiden og gullalderen på 30 -tallet med blant annet Fant og Gjest Baardsen...
Norsk filmhistorie 18. - 20. november
Starter 18. nov..
Se Prisinfo: