Påskemysteriet i kunsten

2. - 4. april • kr 2850,-

Gunnar Danbolt, Reidar Hvalvik, Jannik Bonnevie, Sverre Dag Mogstad, Halfdan Bleken,

Bragernes Barokk i Sem kirke

 

Påskebudskapet i litteratur, billedkunst og musikk!

Etter fjorårets suksess inviterer vi til et nytt og spennende tema ved inngangen til påskehøytiden.
Gjennom litteratur, billedkunst og musikk søker vi å nærme oss påskebudskapet. Denne gangen prøver vi å forstå måltidets betydning, som påskemåltid og nattverd og som fellesskap. Her blir det relaterte foredrag og kulturinnslag på høyt nivå! I samarbeid med cand.philol. Grete Klempel Starheim og professor i teologi Reidar Hvalvik.

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Torsdag 2. april

1200 Velkommen og innføring i programmet

1415 Jesu siste måltid med disiplene - et påskemåltid? v/Reidar Hvalvik         

1515 Måltidets muligheter med utgangspunkt i Babettes gjestebud av Karen Blixen v/Sverre Dag Mogstad. Opplesning v/Jannik Bonnevie  

1630 Foredrag og opplesning fortsatt

1730 Spørsmål og samtale med Sverre Dag Mogstad

 

Fredag 3. april

0930 Nattverden i Oldkirken og i høymiddelalderen v/Gunnar Danbolt

1100 Nattverden i renessansen v/Gunnar Danbolt

1200 Påskemysteriets kjærlighetsgave. Opplesning v/Jannik Bonnevie

1415 Bildene i barokkens pasjonsmusikk v/Halfdan Bleken

1600 Avreise med buss til Sem kirke ved Jarlsberg Hovedgård

1630 Om Sem middelalderkirke og omvisning av Gunnar Danbolt
1700 Konsert i kirken med Bragernes Barokk


Lørdag 4. april

0930 Måltidet i Emmaus v/Reidar Hvalvik

1100 Lys og mørke i barokkens musikk v/Halfdan Bleken

1200 Samtale og avslutning

1300 Lunsj og hjemreise

Aktører: Last opp info her!

Kurspris: kr 2850,-  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

 

FristPåmeldingsfrist fortløpende!

Her blir det relaterte foredrag og kulturinnslag på høyt nivå!
Påskemysteriet i kunst og musikk
Starter 2. april.
Se Prisinfo: