Pensjonsseminar 2020

13. - 14. mai 2020

 Pensjonsseminar 

Vårt pensjonsseminar tar opp noen av de valg du står overfor: Utfordringer, muligheter og veivalg, pensjon, økonomi og sentrale juridiske temaer

Aktuelt for din bedrift?

 Bedriftsinterne kurs 

Vi har lang erfaring med å arrangere kurs for seniorer og tilpasser gjerne etter deres ønsker. Kursene kan arrangeres i deres eller våre lokaler...