NYHET! Pensjonsseminar

13. - 14. mai • kr 2900,-

Pensjonsseminar - for ansatte i privat sektor!

Nestor har lang erfaring med å arrangere kurs på temaer om hvordan vi kan planlegge fremtiden som pensjonist. Vårt pensjonsseminar tar opp noen av de valg du står overfor? Hvilke muligheter og utfordringer har jeg? Hvordan blir min økonomi? Hvilke juridiske problemstillinger bør jeg være oppmerksom på? Du får en helhetlig oversikt over pensjonssystemet. Vi bidrar med å stille de riktige spørsmålene og gir deg informasjon slik at du kan ta informerte valg. Vi synliggjør dine valgmuligheter og konsekvenser av ulike pensjonsvalg. Når kan du ta ut alderspensjon og hvilke konsekvenser får det?  Hva bør jeg gjøre med tidligere opptjent pensjon? Hvordan søker jeg pensjon? Er det samsvar mellom min økonomiske situasjon og mine fremtidsplaner? Vi presenterer relevante pensjonsportaler.

 

Gjennomgangen av sentrale juridiske temaer gjøres ved advokat. Vi benytter et kompendium laget av Advokatfirmaet Méd.
Denne inneholder teori, eksempler og en samling av relevante skjemaer.  

Vi anbefaler at du tar med deg bærbar PC og BankID slik at du kan logge deg på egne sider under seminaret.


Pensjonsseminaret går over 2 dager:

Onsdag 13. mai - torsdag 14. mai 2020 - oppstart kl 1200

 

Kursavgift: kr 2900,- som inkluderer kursmateriell, alle måltider og overnatting

Dagdeltaker: kr 1900,- som inkluderer kursmateriell, lunsj og pausemat

 

Mulighet for individuell pensjonssamtale:

Hvis du ønsker en individuell pensjonssamtale, vil denne finne sted i etterkant av seminaret. Den avtales med pensjonsrådgiver Morten Gjelstad. Samtalen vil vare i en time og er ikke inkludert i kursavgiften. Individuell pensjonssamtale koster kr 2500,-.

 

Om Morten Gjelstad:

Morten Gjelstad er en uavhengig pensjonsrådgiver som er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo. Han har 12 års tidligere erfaring fra Statens pensjonskasse og KLP i ulike fag- og lederroller. I august 2018 etablerte Gjelstad pensjonsrådgiver.no som tilbyr rådgivning, kurs og konsulenttjenester på pensjonsområdet. Han har lang erfaring med å formidle komplisert fagstoff på en enkel og forståelig måte. Gjelstad er tidligere medlem av Dagens Næringslivs pensjonspanel som pensjonsekspert.

Kurspris: kr 2900,- • Prisinfo

FristPåmeldingsfrist fortløpende!

Vårt pensjonsseminar tar opp noen av de valg du står overfor: Hvilke muligheter og utfordringer har jeg? Hvordan blir min økonomi? Hvilke juridiske problemstillinger bør...
Pensjonsseminar 13. - 14. mai
Starter 13. mai.
Se prisinfo: