top of page

«Det er hyggelig å merke at pensjonistskolene blir sett og tatt på alvor av politikerne.»


Rektor/daglig leder Terning Dahl-Hansen


Statlige tilskudd videreføres til de 2 pensjonistskolene i Norge


Nestor, Melsomvik og Nordnorsk Pensjonistskole, Sømna møtte 21.mai medlemmer av utdanningskomiteen på Stortinget. 


Utgangspunktet for møtet var en bekymring for at det i forbindelse med utarbeidelsen av forslag til lovproposisjon for ny lov om folkehøgskole i Norge vil bli foreslått å stryke unntaksbestemmelsen som i dag gjelder for de to pensjonistskolene, og med det også det statlige tilskuddet de mottar. 


I møtet fikk vi positive signaler om at tilskuddet vil bli videreført. 


Styreleder Per-Eivind Johansen ved Nestor og styreleder Liv-Julie Wågan ved Nordnorsk pensjonistskole uttaler «Det er hyggelig å merke at pensjonistskolene blir sett og tatt på alvor av politikerne.» 


Rektor/daglig leder Geir Nydahl ved Nordnorsk pensjonistskole og rektor/daglig leder Terning Dahl-Hansen uttaler «I over 40 år har vi vist at vi tilhører folkehøgskolen og utøver et viktig samfunnsoppdrag for eldre i Norge. Det var godt å få forståelse av politikere at vi nå sammen kan ha søkelys på hvordan vi kan utvikle og ikke avvikle de to pensjonistskolene. Vi ønsker å ta det beste fra de danske Seniorhøjskolene, norsk folkehøgskole og over 45 års erfaring fra å arrangere kurs for eldre og etablere Seniorhøyskoler i Norge.» 


Kort om pensjonistskolene 

  • Arrangert kurs siden 1979 (Nestor) og 1988 (NNPS) -> 45 og 36 år. 

  • Statsstøtte ved «unntaksbestemmelse» som folkehøgskoleliknende tiltak fra 1985 (39 år) og 1991 (33 år) 

  • Representerer et aldersmangfold innenfor folkehøgskolesektoren 

  • Eierform Stiftelser 

  • Arrangerte 157 kurs – snitt 3 dagers varighet i 2023 

  • 3.477 deltakere – snitt 22 deltakere pr. kurs i 2023 

  • Ca. 7.000 overnattingsdøgn 

  • Deltakere fra hele Norge, og hovedregioner - Østlandet, Nordland og Trøndelag 


Bredt kursinnhold - i tråd med ønsker og behov. 

  • Forebyggende helse, Digital kompetanse, Natur og klima, litteratur, kunst, filosofi og livsfaseproblematikk, eldrerådsopplæring og Seniorkurs 55+ med søkelys på å få folk til å stå lengre i jobb. 

  • Høy kvalitet på faglig innhold, service og overnattingsfasiliteter 


For spørsmål Nestor: 

Per-Eivind Johansen, styreleder - 91630541/Terning Dahl-Hansen daglig leder/rektor - 95020880 


For spørsmål Nordnorsk pensjonistskole: 

Liv-Julie Wågan, styreleder - 90611614 Geir Nydahl, rektor/daglig leder - 41416198
144 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentarer


bottom of page