top of page

Nestor - kjært barn har mange navn ...

Først historien

I begynnelsen het vi Norsk Pensjonistskole og ble etablert som en selveiende stiftelse i oktober 1976 av Knut B. Andersen, Stiftelsen Betalende Feriekolonier, Nasjonalforeningen for Folkehelsen og Norske kvinners sanitetsforening. Skolen skiftet senere navn til Norsk senter for seniorutvikling og fra og med desember 2012 er navnet til stiftelsen: Nestor seniorutvikling.

Nestors oppdrag er å drive allmenndannende og samtidsorienterende opplysningsvirksomhet overfor voksne mennesker. Vår oppgave er å bidra aktivt med en fleksibel og tilrettelagt opplæring, for med det å stimulere til aktiv deltaking i samfunns- og kulturliv, og ved å skape lokale, kulturelle kraftsentra som formidler møter med en levende folkelig kultur.Nestor - navnet forplikter

Historiens Nestor finner vi i Homers dikt, Illiaden og Odysseen. Der er den unge Nestor en av heltene som reiste med Jason for å finne det gylne skinn. Han kjempet i mange slag mot kentaurene og var med i jakten på villsvinet i Kalydon.


Som gammel deltok Nestor sammen med to av sine sønner på gresk side i trojanerkrigen. Han var svært gammel allerede da krigen begynte, men gjorde seg bemerket med stort mot og store talegaver. Han ga råd til yngre krigere og forsonet kamphanene til alles beste. I høy alder ledet han de greske troppene fra sin stridsvogn. Etter Nestors råd vant hærførere sine slag og stridendes liv ble spart.


Navnet brukes den dag i dag om den eldste og mest erfarne i en krets.


Noen bedrifter er heldige og har en Nestor. Nestoren er en erfaren medarbeider, en som gjerne har vært sentral i bedriften og har kunnskap, som man er avhengig av. Ikke alle erfarne medarbeidere har status som nestorer og mange bedrifter har ingen nestor. Men der man har en, vet alle hvem det er tale om.


Hos oss kan virksomheter utvikle sine nestorer, og alle finne nestoren i seg.

Nestor ønsker dere alle en riktig god jul, og nye og gamle nestorer ønskes velkommen til oss i 2022. For det nye året ber vi om at “Pesta drar” og at kulturlivet og alle kan få blomstre og leve fritt!

"Pesta drar" Theodor Kittelsen441 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page