Samfunnsøkonomi - kveldskurs

Start 31. oktober • GRATIS

Samfunnsøkonomi for «ikke økonomer» til hverdagsbruk!

Samfunnets økonomi er avgjørende for vår levestandard og påvirker vår hverdag.
Er du nysgjerrig på de ulike samfunnsøkonomiske temaer og hvordan det
påvirker oss? Da er dette kveldskurset noe for deg! 

Kursholder: Leif Amland har blant annet undervist i samfunnsøkonomi (sosialøkonomi) og
samfunnsfag i den videregående skole fra 1980. Han har bakgrunn fra Eik lærerhøgskole
og sosialøkonomi ved Universitetet i Bergen.

Kurset går over 3 kvelder (torsdager) Kl: 1800 - 2100

Kveld 1:  31. oktober

Kveld 2:  7. november

Kveld 3:  14. november

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Torsdag 31. oktober

1800 - 1900 Hva er samfunnsøkonomi?
Kort innføring i hvordan 
ressursene blir utnyttet

1915 - 2000 Litt om bakgrunnen for samfunnsøkonomien. 
Kort om noen få viktige bidragsytere til faget

2015 - 2100 Mikro- og makroøkonomi.
Vi ser på hvordan faget er på individnivå og på nasjonalt/internasjonalt plan

 

Torsdag 7. november

1800 - 1900 Det norske finansielle system. Hvordan best ivareta egen økonomi

1915 - 2000 Den nordiske modellen. «Why the world should look at the Nordic countries».
Hva er spesielt med måten vi har organisert økonomien vår på?

2015 - 2100 Stabiliseringspoltiske virkemidler 

- Finanspolitiske

- Pengepolitiske

Hvordan kan staten få økonomien til å balansere?

 

Torsdag 14. november

1800 - 1900 EØS - EU - Brexit. Hva er essensen i EØS avtalen, hva skjer i EU og hva med Norge og Brexit

1915 - 2000 Oljefondet. «Statens pensjonsfond utland». Oppstart av fondet, utviklingen av fondet og bruken av fondet. 

2015 - 2100 Økonomi og Miljø. Bærekraftig utvikling-økonomi og miljø-mål og virkemidler i miljøpolitikken

Frist: Påmelding fortløpende!

Ingenting å booke for øyeblikket