Samfunnsøkonomi - kveldskurs

8. og 15. og 22. oktober • Ingen kursavgift

Samfunnsøkonomi for «ikke økonomer» til hverdagsbruk!

Samfunnets økonomi er avgjørende for vår levestandard og påvirker vår hverdag.
Er du nysgjerrig på de ulike samfunnsøkonomiske temaer og hvordan det
påvirker oss? Da er dette kveldskurset noe for deg! 

Kursholder: Leif Amland har blant annet undervist i samfunnsøkonomi (sosialøkonomi) og
samfunnsfag i den videregående skole fra 1980. Han har bakgrunn fra Eik lærerhøgskole
og sosialøkonomi ved Universitetet i Bergen.

Kurset går over 3 kvelder (torsdager) Kl: 1800 - 2100

Kveld 1:  8. oktober

Kveld 2:  15. oktober

Kveld 3:  22. oktober

Program/temaer: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Tema 1
Samfunnsøkonomiske konsekvenser av Korona pandemien

«Konsekvenser for Norge og de land vi har økonomisk samkvem med»

 

Tema 2

Økonomi og miljø

«Mål og virkemidler i miljøpolitikken»

 

Tema 3

Internasjonal økonomi

«Global økonomi og økonomisk utvikling i fattige land»

FristKurset er fulltegnet! Kontakt oss her om du ønsker å stå på venteliste!

Da det er stor interesse for disse kveldskursene, ber vi vennligst om at du gir oss beskjed dersom du allikevel ikke ønsker- eller kan beholde plassen slik at noen andre får mulighet.

Ingenting å booke for øyeblikket