top of page
Skrivekurs

Skrivekurs • med Kristin von Hirsch

18. - 20. mars • kr 4950,-
Prisen inkluderer kurset med overnatting og alle måltider. (dagdeltager inkl. lunsj kr 3850,-)

Å skrive sant: «fakta» eller «fiksjon»?

På dette skrivekurset skal vi utforske grensene mellom biografi (fakta) og fiksjon, med utgangspunkt i vårt eget liv. For, som det ofte sies: det skal godt gjøres å skrive om noe du ikke vet noe om. Skal det funke må det ligge egne erfaringer og følelser i bånn. Men hvordan kommer man seg derfra og videre inn i fiksjonen?

 

Slik gjør vi det:

Alle kursdeltakere tar med 10 fotografier som grunnlag for å utvikle egne tekster.

 

– På fem av dem er du selv avbildet, – alene, eller sammen med andre.

– På de resterende fem står du friere. Det kan være fotografier av familiemedlemmer, venner, eller for den saks skyld ukjente mennesker. Det kan også være et postkort, eller et foto klippet fra en avis.

 

Det vesentlige er at alle ti fotografier må berøre deg, på et eller annet vis. Det må gjerne være dypt personlig, kanskje ligger det en historie i bakkant eller forkant? Men det behøver ikke være slik. Det kan også bare være en stemning du liker eller misliker i akkurat det bildet. Eller noe som trigger forestillingsevnen din. Eller kanskje det utløser en eller annen form for følelse? Fotografiene du velger vil altså danne grunnlaget for en rekke skriveøvelser som utforsker grensene mellom "biografi"/"fakta", eller såkalt "virkelighet", og "fiksjon". 

 

Vi skal også filosofere, eller reflektere sammen rundt denne typen begreper som vi ofte bruker når vi snakker om litteratur. For hva er egentlig virkelighet? Eller sannhet? Og når blir noe fiksjon? Og hva er et fotografi? Vi gjør det i form av undersøkende fellesskap, eller dialog. For dialog innebærer at vi legger bort all forutinntatthet og snakker oppmerksomt sammen. Dialog innebærer at vi ikke begynner med konklusjonene, men lar nysgjerrigheten og undringen styre oss. Dialog betyr at vi ønsker å lytte til andre og bli klokere i fellesskap.


Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset. Det du trenger er en dose nysgjerrighet og forskertrang, samt skrivelyst, og ønske om å utfordre deg selv i grenselandet mellom "fakta" og "fiksjon".

Foredragsholder: forfatter, fotograf og filosofisk praktiker Kristin von Hirsch

Å skrive sant
Kristin von Hirsch

Program:

(Program med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 18. mars (1100 - 1800 + filmkveld)

Dagen går med på enkle oppvarmingsøvelser relatert til medbrakt bildemateriale, bli-kjent-øvelser relatert til kursets tematikk, og jeg vil også tegne opp et slags mentalt kart over landskapet vi beveger oss i, slik at vi har noen felles punkter for støtte og gjenkjennelse. Det blir også dialog. Og etter middag blir det filmvisning relatert til kursets tematikk.

Tirsdag 19. mars (kl 0930 - 1830)
Felles utforskning av begreper i form av gruppedialog, samt skriveøvelser der vi bygger og utvider ut fra hver enkelt kursdeltakers bildemateriale. Hukommelse blir også et element vi tar inn, for kan vi stole på den? Fotografiet sier «det har vært». Som visuelt medium fremstår fotografi som avtrykk av virkelighet og en manifestasjon av fortidig eksistens, men hva var det som var? Bak bildeflaten?

 

Onsdag 20. mars (kl 0930  - 1300)

Vi fortsetter der vi slapp. Skriveøvelser og gruppedialog, og avrunder med frivillig
opplesning av tekster skapt i løpet av kurset.


Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset. Det du trenger er en dose nysgjerrighet og forskertrang, samt skrivelyst, og ønske om å utfordre deg selv i grenselandet mellom "fakta" og "fiksjon".

Prisinfo  •  Påmeldingsregler

Begrenset antall deltagere på dette kurset!

bottom of page