top of page
Tenk25

TENK25 - filosofidager

8. - 10. januar • kr 4300,-
Prisen inkluderer kurset med overnatting og alle måltider. (dagdeltager inkl. lunsj kr 2400,-)

Litt filosofi i hverdagen: Det sanne, det gode og det skjønne

Fra Platon via Søren Kierkegaard til vår tid: Temaene estetikk, etikk og de store eksistensielle spørsmålene er evig aktuelle og interessante. På Nestors filosofidager TENK25 inviterer vi deg til fordypning, refleksjon og diskusjon med dette som bakgrunnsteppe. Er estetikk egentlig viktig? Må noe være moralsk godt for at det skal være vakkert? Kunstig intelligens - en trussel mot menneskeheten og det gode liv eller tvert imot redningen? Tro vs naturvitenskap: konflikt eller sammenheng? Det er ikke sikkert vi får noen absolutte svar i løpet av kurset, men så er det heller ikke noe mål i seg selv. Å sette tanker og samtaler i gang, derimot … Og forhåpentlig lære litt og ha fine dager sammen med andre i samme ærend.


Foredragsholdere: 

Christian Refsum er professor i allmenn litteraturvitenskap ved universitetet i Oslo, der han underviser i bl.a. estetiske fag. Han er både skjønn- og faglitterær forfatter og blant bøkene hans er «Kjærlighet som religion: Lidenskap og lengsel i film og litteratur på 2000-tallet». Refsum var ansvarlig for Nestorkurset «Kjærlighetens filosofi og litteratur» i mai 2024.

Vigdis Ekeberg har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Hun driver firmaet TankePartner og har spesialkompetanse i etikk og eksistensielle temaer. I tillegg er hun
foredragsholder, skribent og sertifisert filosofisk praktiker. Ekeberg er opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og relevant for det livet vi lever til daglig som privatpersoner og som profesjonelle. 


Atle Ottesen Søvik er professor i systematisk teologi på MF vitenskapelig høyskole. Han har jobbet med religionsfilosofi siden 2005 og gitt ut bøker om Guds eksistens, det ondes problem, tro og vitenskap m.m. De siste fem årene har hans hovedfokus vært etikk og teknologi, med vekt på kunstig intelligens. I 2023 utga han boken «De store spørsmålene».

Tenk25
Evig Kjærlighet

Foto: Sigurd Fandango

Tenk25
Tenk25

Program:

(Program med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Onsdag 8. januar (kl 1500 - 1800)
Det skjønne: estetikk v/ Christian Refsum

Hva er estetikk? Hvorfor har sentrale filosofer vært opptatt av kunstens rolle i et samfunnsmessig perspektiv? Friedrich Schiller mente at mennesket har en naturlig trang til frihet, skjønnhet og lek. Bare hvis denne «lekdriften» gis anledning til å utvikle seg kan vi bli hele mennesker, og bare da kan vi utvikle gode samfunn. Andre temaer: Det moderne samfunnet og estetisering. Estetikken som kommersiell vare, som aspekt ved kroppen, ved politikken, ved krig. Hva gjør denne estetiseringen med oss og den verden vi har felles - på godt og vondt? Foredrag og samtale.


Torsdag 9. januar (kl 0900 - 1800)

Det gode og det skjønne: Etikk og estetikk v/ Vigdis Ekeberg

Filosofene har tradisjonelt vært opptatt av det sanne, gode og skjønne. Vi er også opptatt av disse sidene av vår virkelighet, gjerne knyttet til begreper som sannhet, moral og etikk, samt estetikk. Men hvordan skal vi forstå det som er sant, godt og vakkert i forhold til hverandre?  Er det nok at noe er vakkert for at det – er sant at – det er godt? Eller må det være moralsk godt for at det skal kunne være vakkert? Er etikken noe som hindrer livsutfoldelse eller er det snarere slik at etikken understøtter livsutfoldelsen? 

På denne dagen skal vi ha hovedfokus på det gode og rette, det vil si etikken, men samtidig undersøke om det vakre kan rettferdiggjøre at noe er godt og rett og vice versa. Gjennom refleksjoner og dialog i mindre grupper – og i plenum – skaper vi et undersøkende fellesskap hvor vi ser på etikkens rolle i vårt samfunn og dets samspill med estetikken.


Fredag 10. januar (kl 0900 - 1200)

Det sanne? Noen store spørsmål v/ Atle Ottesen Søvik

Tro og naturvitenskap: konflikt eller sammenheng? Må man velge mellom troens og vitenskapens påstander om verden, eller kan de tvert imot utdype hverandre? Foredrag og samtale. Kunstig intelligens (KI): trussel mot menneskeheten og det gode liv eller tvert imot redningen? KI oppfattes av noen som svært destruktiv både på kort og lang sikt (overvåkning, jobbtap, endring av menneskearten mm). Andre ser enormt positivt potensial både på kort og lang sikt (velferd, effektivisering, at teknologien løser alle problemer fordi den har høyere intelligens enn oss). I denne økten gjennomgår vi argumenter for og mot innenfor de ulike temaene.


Prisinfo  •  Påmeldingsregler

bottom of page