top of page

Seniorkurs 55+

For bedrifter

... og deres ansatte!
Nestor - et unikt kurssted har lang erfaring med å kurse voksne arbeidstakere i forbindelse med de valg man står overfor i seniorfasen. Vår holdning er at voksne
arbeidstakere er en viktig ressurs i arbeidslivet i dagens samfunn!

Her finner du noen av våre faste foredragsholdere: Aktører

55+

© Nestor 2024

bottom of page