Bedriftskurs:

Seniorkurs 55+

For bedrifter og deres ansatte!
Nestor har lang erfaring med å kurse voksne arbeidstakere i forbindelse
med de valg man står overfor i seniorfasen. Vår holdning er at voksne
arbeidstakere er en viktig ressurs i arbeidslivet i dagens samfunn! 

© Nestor 2019