top of page

Regler:

Påmeldingsregler:

 

Ved kurs med kursavgift, er fakturaforfall normalt 30 dager før kursstart. Nestor kan avlyse kurset ved for få påmeldte kursdeltakere. Fristen for å avlyse er 14 dager før kursstart. Ved avlysning vil kursdeltakerens innbetalte beløp refunderes i sin helhet. Ved avlysning av kurs, er Nestor ikke ansvarlig for andre utgifter som kursdeltageren måtte ha, så som tapt arbeidsfortjeneste, billetter eller andre utgifter. Nestor tar forbehold om endringer i programmet.

Avbestilling må gis skriftlig:

  • Avbestilling fra 14 dager før kursstart: avbestillingsgebyr på kr 400

  • Avbestilling fra 7 dager før kursstart: ingen refusjon av kursavgift

  • Ved akutt alvorlig sykdom eller dødsfall i nærmeste familie kan reglene fravikes

bottom of page