Personvern

Personvernregler - GDPR

Fra og med mai 2018 kom EUs nye personvernreform også i Norge. Det betyr at alle bedrifter fikk nye retningslinjer

å forholde seg til. Nestor etterkommer disse kravene og vil derfor her gjøre deg oppmerksom på følgende:

 

• Om du skulle ligge i vår database for utsendelser av nyhetsbrev uten å ha samtykket i det, kan du når som helst melde
deg av (valg nederst i utsendelsen) eller kontakte oss for å bli slettet.

 

• Alle personopplysninger vi må be om ved påmelding hos Nestor, er et krav fra myndigheten for vår virksomhet som ligger
under folkehøyskolene. Disse opplysningene er konfidensielle og blir ikke brukt i andre sammenheng enn ved innrapportering
til myndigheten etter gjennomført kursaktivitet.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med oss!

© Nestor 2019